The R&A - Working for Golf
De baan spelen zoals deze wordt aangetroffen
Spelerseditie
Zie Golfregels
Ga naar paragraaf
8.1
a
b
c
d
8.2
8.3

Doel van de regel: Regel 8 beschrijft een grondbeginsel van het spel: “speel de baan zoals je hem aantreft”. Wanneer je bal tot stilstand komt, moet je gewoonlijk de omstandigheden die de slag beïnvloeden accepteren en die niet verbeteren voordat je de bal speelt. Echter je mag bepaalde redelijke handelingen verrichten, zelfs als deze die omstandigheden verbeteren en er is een beperkt aantal gevallen waarbij de omstandigheden zonder straf mogen worden hersteld, nadat zij zijn verbeterd of verslechterd.

8.1
Jouw handelingen die de omstandigheden die je slag beïnvloeden verbeteren

Deze regel stelt beperkingen aan de handelingen die je mag verrichten om de omstandigheden die je slag beïnvloeden te verbeteren (zie de Definitie voor wat je niet mag verbeteren).

a
Handelingen die niet zijn toegestaan

Behalve bij een aantal uitzonderingen die zijn toegestaan volgens Regels 8.1b, c en d, zijn de volgende handelingen niet toegestaan als die de omstandigheden die je slag beïnvloeden verbeteren:

 • Levende of vastzittende begroeiing verplaatsen, buigen of breken. Dergelijke handelingen mogen ook niet bij een vast obstakel, een integraal deel van de baan, een out-of-bounds markering of een teemarker op de afslagplaats, wanneer je van die afslagplaats een bal speelt.
 • Een los natuurlijk voorwerp of een los obstakel in een bepaalde positie plaatsen (zoals om een stand op te bouwen).
 • Het oppervlak van de grond veranderen.
 • Zand of losse aarde verwijderen of aandrukken.
 • Dauw, rijp of water verwijderen.

Straf voor overtreding van Regel 8.1a: algemene straf.

b
Handelingen die zijn toegestaan

Bij het voorbereiden of doen van een slag mag je elk van de volgende handelingen zonder straf verrichten, zelfs als daardoor de omstandigheden die je slag beïnvloeden worden verbeterd:

 • Op correcte wijze naar je bal zoeken door redelijke handelingen te verrichten om hem te vinden en te identificeren.
 • Redelijke handelingen verrichten om losse natuurlijke voorwerpen of losse obstakels weg te nemen.
 • Redelijke handelingen verrichten om de plek van een bal te markeren en om een bal op te nemen en terug te plaatsen.
 • Je club voor of achter de bal licht op de grond laten rusten (“grounding”) (maar je mag dat niet doen in een bunker).
 • Je voeten stevig neerzetten om je stand in te nemen met inbegrip van een redelijke mate van ingraven met je voeten in zand en losse aarde.
 • Correct je stand innemen door het verrichten van redelijke handelingen om bij je bal te komen en je stand in te nemen. Echter wanneer je dat doet, heb je geen recht op een normale stand of swing en moet je de minst verstorende handelswijze toepassen in die specifieke situatie.
 • Een slag doen of een backswing maken voor een slag die wordt afgemaakt. Maar wanneer je bal in een bunker ligt is het niet toegestaan om bij het maken van je backswing het zand in de bunker aan te raken.
 • Zand en losse aarde verwijderen en schade repareren op de green.
 • Een natuurlijk voorwerp bewegen om te kijken of het loszit. Echter als blijkt dat het voorwerp groeit of vastzit, moet het vast blijven zitten en zo goed mogelijk in de oorspronkelijke positie worden teruggeplaatst.

Zie volledige regels Voor informatie over handelingen die op de afslagplaats en in een bunker zijn toegestaan.

c
Vermijden van straf door herstel van de omstandigheden die in overtreding van Regel 8.1a zijn verbeterd

Er is een beperkt aantal gevallen waarin je straf kunt vermijden door het herstellen van de oorspronkelijke omstandigheden voor je een slag doet. De Commissie zal vaststellen of de verbetering ongedaan is gemaakt.

Zie volledige regels Voor meer informatie over het vermijden van straf door het ongedaan maken van verbeteringen.

d
Herstel van omstandigheden die verslechterd zijn, nadat de bal tot stilstand is gekomen

Je hebt de mogelijkheid om de omstandigheden die je slag beïnvloeden zo nauwkeurig mogelijk te herstellen als die door een andere speler, een dier of een kunstmatig voorwerp zijn verslechterd, nadat je bal tot stilstand is gekomen. Maar je mag de omstandigheden niet herstellen als zij door jou, een natuurlijk voorwerp of door natuurkrachten zijn verslechterd.

Zie volledige regels Voor meer informatie over herstel van omstandigheden die verslechterd zijn, nadat je bal tot stilstand is gekomen.

8.2
Opzettelijke handelingen om de fysieke omstandigheden te veranderen om jouw stilliggende bal of jouw slag te beïnvloeden

Zie volledige regels Voor meer informatie over opzettelijke handelingen om de fysieke omstandigheden te veranderen om jouw eigen bal of slag te beïnvloeden met inbegrip van de uitzondering die handelingen uit zorg voor de baan toestaat.

8.3
Opzettelijke handelingen om de fysieke omstandigheden te veranderen om de stilliggende bal of slag van een andere speler te beïnvloeden

Zie volledige regels Voor informatie over opzettelijke handelingen om de fysieke omstandigheden te veranderen om de stilliggende bal of de slag van een andere speler te beïnvloeden.

Omstandigheden die de slag beïnvloeden

De ligging van je stilliggende bal, de ruimte voor je voorgenomen stand of swing, je speellijn en de dropzone waar je gaat droppen of plaatsen.

Verbeteren

Het veranderen van één of meer omstandigheden die je slag beïnvloeden of andere fysieke omstandigheden die jouw spel beïnvloeden, zodat je er mogelijk voordeel mee behaalt voor je slag.

Omstandigheden die de slag beïnvloeden

De ligging van je stilliggende bal, de ruimte voor je voorgenomen stand of swing, je speellijn en de dropzone waar je gaat droppen of plaatsen.

Verbeteren

Het veranderen van één of meer omstandigheden die je slag beïnvloeden of andere fysieke omstandigheden die jouw spel beïnvloeden, zodat je er mogelijk voordeel mee behaalt voor je slag.

Vast obstakel

Elk obstakel dat niet kan worden bewogen zonder onredelijke inspanning of zonder beschadiging van het obstakel of de baan en dat verder niet voldoet aan de definitie van een los obstakel.

Integraal deel van de baan

Een kunstmatig object dat door de Commissie verklaard is een onderdeel te vormen van de uitdaging van het spelen van de baan waarvan ontwijken zonder straf niet is toegestaan.

Kunstmatige objecten die door de Commissie tot integraal deel van de baan zijn verklaard, worden als vast beschouwd (zie Regel 8.1a). Echter indien een onderdeel van een integraal deel van de baan (zoals een poort of deur of een deel van een vastzittende kabel) voldoet aan de definitie van een los obstakel, wordt dat deel beschouwd als een los obstakel.

Integrale delen zijn geen obstakels of out-of-bounds markeringen.

Out-of-boundsmarkering

Kunstmatige voorwerpen die buiten de baan (out-of-bounds) markeren of aangeven, zoals muren, omheiningen, palen en hekken waarvan ontwijken zonder straf niet is toegestaan.

Daarbij hoort ook elke voet en paal van een omheining die buiten de baan aangeeft, maar geen schuinstaande schoren of tuidraden die zijn bevestigd aan een muur of omheining of enige opstap of trap, brug of soortgelijke constructie die gebruikt wordt om over de muur of omheining te komen.

Out-of-bounds markeringen worden beschouwd als vast, zelfs als ze los staan of een onderdeel ervan los zit (zie Regel 8.1a).

Out-of-bounds markeringen zijn geen obstakels of integrale delen van de baan.

Afslagplaats

Het gebied waar je het spelen van een hole moet beginnen. De afslagplaats is een rechthoekige strook, twee clublengten diep, waarvan:

 • de voorkant wordt bepaald door de lijn tussen de voorste punten van de door de Commissie geplaatste twee teemarkers, en
 • de zijkanten worden bepaald door de lijnen naar achteren van de buitenste punten van de teemarkers.
Afslagplaats

Het gebied waar je het spelen van een hole moet beginnen. De afslagplaats is een rechthoekige strook, twee clublengten diep, waarvan:

 • de voorkant wordt bepaald door de lijn tussen de voorste punten van de door de Commissie geplaatste twee teemarkers, en
 • de zijkanten worden bepaald door de lijnen naar achteren van de buitenste punten van de teemarkers.
Los natuurlijk voorwerp

Elk natuurlijk voorwerp dat niet vastzit, zoals:

 • stenen, losse grassprieten, bladeren, takken en twijgen;
 • dode dieren en dierlijke uitwerpselen;
 • wormen, insecten en vergelijkbare dieren die eenvoudig kunnen worden verwijderd en de hoopjes of webben die ze maken (zoals wormenhoopjes en mierenhopen), en
 • kluiten aarde (waaronder proppen uit beluchtingsgaten).

Zulke natuurlijke voorwerpen zijn niet los als ze:

 • vastzitten of groeien;
 • stevig ingebed zijn in de grond (dus als ze niet gemakkelijk kunnen worden opgepakt), of
 • aan de bal kleven.

Bijzonderheden:

 • Zand en losse aarde zijn geen losse natuurlijke voorwerpen.
 • Dauw, rijp en water zijn geen losse natuurlijke voorwerpen.
 • Sneeuw en natuurlijk ijs (behalve rijp) zijn losse natuurlijke voorwerpen of, als ze op de grond liggen, tijdelijk water, naar eigen keuze.
 • Spinnenwebben zijn losse natuurlijke voorwerpen, ook als ze vastzitten aan een ander voorwerp.
Los obstakel

Een obstakel dat met een redelijke inspanning kan worden verplaatst zonder het obstakel of de baan te beschadigen.

Indien een deel van een vast obstakel of integraal deel van de baan (zoals een poort of deur of een deel van een vastzittende kabel) voldoet aan deze twee eisen, wordt dat deel beschouwd als een los obstakelEchter dit is niet van toepassing als het losse deel van een vast obstakel of integraal deel van de baan niet bedoeld is om te bewegen (zoals een losse steen in een stenen muur).

Stand

De positie van je voeten en lichaam in voorbereiding op en voor het doen van je slag.

Algemene straf

Verlies van de hole bij matchplay of twee strafslagen bij strokeplay.

Slag

De voorwaartse beweging van je club om de bal te slaan.

Omstandigheden die de slag beïnvloeden

De ligging van je stilliggende bal, de ruimte voor je voorgenomen stand of swing, je speellijn en de dropzone waar je gaat droppen of plaatsen.

Verbeteren

Het veranderen van één of meer omstandigheden die je slag beïnvloeden of andere fysieke omstandigheden die jouw spel beïnvloeden, zodat je er mogelijk voordeel mee behaalt voor je slag.

Los natuurlijk voorwerp

Elk natuurlijk voorwerp dat niet vastzit, zoals:

 • stenen, losse grassprieten, bladeren, takken en twijgen;
 • dode dieren en dierlijke uitwerpselen;
 • wormen, insecten en vergelijkbare dieren die eenvoudig kunnen worden verwijderd en de hoopjes of webben die ze maken (zoals wormenhoopjes en mierenhopen), en
 • kluiten aarde (waaronder proppen uit beluchtingsgaten).

Zulke natuurlijke voorwerpen zijn niet los als ze:

 • vastzitten of groeien;
 • stevig ingebed zijn in de grond (dus als ze niet gemakkelijk kunnen worden opgepakt), of
 • aan de bal kleven.

Bijzonderheden:

 • Zand en losse aarde zijn geen losse natuurlijke voorwerpen.
 • Dauw, rijp en water zijn geen losse natuurlijke voorwerpen.
 • Sneeuw en natuurlijk ijs (behalve rijp) zijn losse natuurlijke voorwerpen of, als ze op de grond liggen, tijdelijk water, naar eigen keuze.
 • Spinnenwebben zijn losse natuurlijke voorwerpen, ook als ze vastzitten aan een ander voorwerp.
Los obstakel

Een obstakel dat met een redelijke inspanning kan worden verplaatst zonder het obstakel of de baan te beschadigen.

Indien een deel van een vast obstakel of integraal deel van de baan (zoals een poort of deur of een deel van een vastzittende kabel) voldoet aan deze twee eisen, wordt dat deel beschouwd als een los obstakelEchter dit is niet van toepassing als het losse deel van een vast obstakel of integraal deel van de baan niet bedoeld is om te bewegen (zoals een losse steen in een stenen muur).

Markeren

De plek aangeven waar een bal stilligt door een balmarker neer te leggen direct achter of direct naast de bal of een club op de grond te zetten direct achter of direct naast de bal.

Terugplaatsen

Het plaatsen van een bal door deze neer te leggen en los te laten met de bedoeling de bal in het spel te brengen.

Bunker

Een speciaal bewerkt gebied met zand dat vaak een kuil is waaruit gras of aarde is verwijderd. Geen onderdeel van de bunker zijn:

 • de lip, muur of wand aan de rand van een bewerkt gebied bestaand uit aarde, gras, gestapelde graszoden of kunstmatig materiaal;
 • aarde of enig groeiend of vastzittend natuurlijk voorwerp binnen de grenzen van een bewerkt gebied (zoals gras, struiken of bomen);
 • zand dat over de grens van het bewerkte gebied heen of daarbuiten ligt, en
 • alle andere gebieden met zand op de baan die niet binnen de grenzen van een bewerkt gebied liggen (zoals woestijn en andere natuurlijke gebieden met zand of gebieden die ook wel "waste areas" worden genoemd).
Stand

De positie van je voeten en lichaam in voorbereiding op en voor het doen van je slag.

Stand

De positie van je voeten en lichaam in voorbereiding op en voor het doen van je slag.

Stand

De positie van je voeten en lichaam in voorbereiding op en voor het doen van je slag.

Stand

De positie van je voeten en lichaam in voorbereiding op en voor het doen van je slag.

Slag

De voorwaartse beweging van je club om de bal te slaan.

Slag

De voorwaartse beweging van je club om de bal te slaan.

Bunker

Een speciaal bewerkt gebied met zand dat vaak een kuil is waaruit gras of aarde is verwijderd. Geen onderdeel van de bunker zijn:

 • de lip, muur of wand aan de rand van een bewerkt gebied bestaand uit aarde, gras, gestapelde graszoden of kunstmatig materiaal;
 • aarde of enig groeiend of vastzittend natuurlijk voorwerp binnen de grenzen van een bewerkt gebied (zoals gras, struiken of bomen);
 • zand dat over de grens van het bewerkte gebied heen of daarbuiten ligt, en
 • alle andere gebieden met zand op de baan die niet binnen de grenzen van een bewerkt gebied liggen (zoals woestijn en andere natuurlijke gebieden met zand of gebieden die ook wel "waste areas" worden genoemd).
Green

Dat gedeelte van de hole die wordt gespeeld dat speciaal is geprepareerd voor putten of door de Commissie als green is aangewezen (bijvoorbeeld wanneer een tijdelijke green in gebruik is).

Omstandigheden die de slag beïnvloeden

De ligging van je stilliggende bal, de ruimte voor je voorgenomen stand of swing, je speellijn en de dropzone waar je gaat droppen of plaatsen.

Slag

De voorwaartse beweging van je club om de bal te slaan.

Commissie

De persoon of groep verantwoordelijk voor de wedstrijd of de baan.

Omstandigheden die de slag beïnvloeden

De ligging van je stilliggende bal, de ruimte voor je voorgenomen stand of swing, je speellijn en de dropzone waar je gaat droppen of plaatsen.

Dier

Ieder dierlijk levend wezen (anders dan mensen).

Omstandigheden die de slag beïnvloeden

De ligging van je stilliggende bal, de ruimte voor je voorgenomen stand of swing, je speellijn en de dropzone waar je gaat droppen of plaatsen.

Omstandigheden die de slag beïnvloeden

De ligging van je stilliggende bal, de ruimte voor je voorgenomen stand of swing, je speellijn en de dropzone waar je gaat droppen of plaatsen.

Natuurkrachten

De invloeden van de natuur zoals wind, water of wanneer iets zonder duidelijke reden gebeurt onder invloed van de zwaartekracht.