The R&A - Working for Golf
De uitrusting van de speler
Spelerseditie
Zie Golfregels
Ga naar paragraaf
4.1
a
b
c
4.2
a
b
c
4.3
a
b

Doel van de regel: Regel 4 beschrijft welke uitrusting je tijdens je ronde mag gebruiken. Aangezien golf is gebaseerd op het principe dat het spel een uitdaging vormt, waarbij succes afhangt van jouw oordeel, vaardigheid en mogelijkheden:

 • Moet de speler clubs en ballen gebruiken die aan de regels voldoen.
 • Mag je niet meer dan 14 clubs bij je hebben en mag je in principe beschadigde of verloren clubs niet vervangen.
 • Geldt er een beperking voor het gebruik van andere uitrusting die kunstmatige hulp bij het spel biedt.
4.1
Clubs
a
Clubs waarmee een slag mag worden gedaan

Je moet een club gebruiken die voldoet aan de eisen zoals beschreven in de regels voor uitrusting.

Als jouw club die aan de regels voldoet beschadigd raakt tijdens je ronde of terwijl het spel is gestaakt, mag je slagen blijven doen met de beschadigde club tijdens het vervolg van de ronde of mag je de club repareren door hem zo goed mogelijk terug te brengen in de staat waarin de club zich bevond voordat de schade optrad.

Zie volledige regels Voor meer informatie over beperkingen voor het repareren van schade en het opzettelijk veranderen van de speelkenmerken van een club.

Straf voor overtreden van Regel 4.1a bij het doen van een slag: diskwalificatie.

b
Maximum van 14 clubs; Clubs samen gebruiken, toevoegen of vervangen tijdens de ronde

Je mag een ronde niet beginnen met meer dan 14 clubs of meer dan 14 clubs bij je hebben tijdens de ronde.

Als je een ronde begint met minder dan 14 clubs, mag je clubs toevoegen tijdens de ronde tot het maximum van 14 clubs.

Wanneer je merkt dat je deze regel hebt overtreden, omdat je meer dan 14 clubs bij je hebt, moet je de boventallige club of clubs uit het spel nemen volgens de procedure in Regel 4.1c.

Zie volledige regels Voor meer informatie over het samen gebruiken, het toevoegen of het vervangen van clubs en de beperkte uitzondering wanneer jij de schade niet zelf hebt veroorzaakt.

Straf voor overtreding van Regel 4.1b: De straf wordt opgelegd op basis van het moment waarop je de overtreding opmerkt:

 • Tijdens het spelen van een hole. de straf wordt opgelegd aan het eind van de hole die je speelt. Bij matchplay moet je de hole afmaken en de stand van de match vaststellen aan de hand van die hole en vervolgens de straf toepassen om de stand van de match aan te passen.
 • Tussen twee holes: De straf wordt toegepast op de hole die net is uitgespeeld, niet op de volgende hole.

Straf bij matchplay – De stand van de match wordt aangepast door holes af te trekken met een maximum van twee holes:

 • Dit is een straf die wordt toegepast op de stand van de match – dat is niet hetzelfde als een straf van verlies van de hole.
 • Aan het eind van de hole die je speelt of net hebt uitgespeeld, wordt de stand van de match aangepast door één hole af te trekken voor iedere hole waarop de overtreding plaatsvond met een maximum aftrek van twee holes voor de ronde.
 • Als je bijvoorbeeld bent begonnen met 15 clubs en de overtreding op de 3e hole hebt opgemerkt en dan die hole wint om drie up te staan in de match, is het maximum van twee holes aftrek van toepassing en zou je nu één up staan in de match.

Straf bij strokeplay – twee strafslagen met een maximum van vier slagen: Je krijgt de algemene straf (twee strafslagen) voor iedere hole waarop de overtreding plaatsvond met een maximum van vier strafslagen voor de ronde (waarbij je twee strafslagen telt bij de eerste twee holes waarop de overtreding plaatsvond).

c
Procedure om clubs uit het spel te nemen

Wanneer je tijdens een ronde merkt dat je meer dan 14 clubs bij je hebt of dat je een slag gedaan hebt met een club van een andere speler, moet je onmiddellijk zodanig handelen dat het duidelijk is welke club je uit het spel neemt (zoals door een andere speler op de hoogte te stellen of de club ondersteboven in je tas te zetten).

Straf voor het niet onmiddellijk aanduiden van elke club die je uit het spel neemt: diskwalificatie.

Zie volledige regels Voor meer informatie over een club uit het spel nemen vlak voordat je je ronde start.

4.2
Ballen
a
Ballen die zijn toegestaan om een ronde mee te spelen

Je moet een bal gebruiken die voldoet aan de eisen zoals beschreven in de regels voor uitrusting. Je mag van iedereen een bal die aan de regels voldoet krijgen om mee te spelen, ook van een andere speler op de baan.

Je mag geen slag doen met een bal waarvan de speelkenmerken opzettelijk zijn veranderd.

Straf voor overtreden van Regel 4.2a bij het doen van een slag: diskwalificatie.

b
De bal breekt in stukken bij het spelen van een hole
Zie volledige regels Voor meer informatie over de handelwijze wanneer een bal in stukken breekt tijdens het spelen van een hole.
c
De bal raakt ingesneden of barst bij het spelen van een hole

Als je redenen hebt om te denken dat je bal tijdens het spelen van een hole is ingesneden of gebarsten, mag je hem voor controle opnemen. Eerst moet je de plaats van de bal markeren en hem dan opnemen zonder hem schoon te maken (behalve op de green).

Als je de bal zonder gegronde redenen opneemt, de plek van de bal niet markeert voordat je hem opneemt of schoonmaakt wanneer dat niet is toegestaan, krijg je één strafslag.

Als het duidelijk waarneembaar is dat de oorspronkelijke bal is ingesneden of gebarsten en deze schade tijdens het spelen van de hole is ontstaan, mag je hem vervangen (door een andere bal terug te plaatsen op de oorspronkelijke plaats), maar niet als hij alleen krassen of schrammen vertoont of als alleen de verf is beschadigd of verkleurd.

Straf voor het spelen van een vervangende bal die in strijd met de regels is ingebracht of het spelen van een verkeerde plaats in overtreding van Regel 4.2c: algemene straf.

4.3
Gebruik van uitrusting

Regel 4.3 is van toepassing op alle soorten uitrusting die je tijdens een ronde zou kunnen gebruiken.

Deze regel gaat alleen over de manier waarop je uitrusting gebruikt. Er worden geen beperking aangegeven voor de uitrusting die je tijdens je ronde bij je kunt hebben.

a
Toegestaan en verboden gebruik van uitrusting

Je mag uitrusting gebruiken tijdens een ronde om te helpen bij je spel, behalve wanneer dat een eventueel voordeel oplevert door:

 • Uitrusting te gebruiken (anders dan een club of een bal) die op kunstmatige wijze de benodigde vaardigheid en het beoordelingsvermogen, die wezenlijk zijn voor de uitdaging van het spel, vermindert of uitsluit.
 • Uitrusting te gebruiken (met inbegrip van een club of een bal) op een niet normale manier bij het doen van je slag. “Niet normale manier” betekent een manier die wezenlijk anders is dan bedoeld en die doorgaans niet erkend wordt als onderdeel van het golfspel.

Zie volledige regels Voor algemeen bekende voorbeelden van gebruik van uitrusting die wel en niet zijn toegestaan tijdens je ronde, zoals het gebruik van uitrusting voor het meten van afstanden of windrichting en windsterkte, het gebruik van een apparaat om de clubkeuze te adviseren of het gebruik van oefenmateriaal.

b
Uitrusting gebruikt om medische redenen

Zie volledige regels Voor informatie over een verzoek uitrusting te mogen gebruiken om medische redenen en de factoren die de Commissie in overweging behoort te nemen.

Straf voor overtreding van Regel 4.3:

 • Straf voor de eerste overtreding: algemene straf.
 • Straf voor de tweede overtreding: diskwalificatie. Er is een beperkt aantal gevallen waar de tweede overtreding als een gevolg van de eerste wordt beschouwd, waardoor alleen de algemene straf van toepassing is.
Regels voor uitrusting

De specificaties en andere regels voor clubs, ballen en andere uitrusting die je mag gebruiken gedurende een ronde. De regels voor uitrusting zijn te vinden op RandA.org/EquipmentStandards.

Ronde

18 holes of minder, gespeeld in de volgorde zoals bepaald door de Commissie.

Slag

De voorwaartse beweging van je club om de bal te slaan.

Slag

De voorwaartse beweging van je club om de bal te slaan.

Ronde

18 holes of minder, gespeeld in de volgorde zoals bepaald door de Commissie.

Ronde

18 holes of minder, gespeeld in de volgorde zoals bepaald door de Commissie.

Ronde

18 holes of minder, gespeeld in de volgorde zoals bepaald door de Commissie.

Matchplay

Een spelvorm waarbij jij of jouw partij rechtstreeks tegen een tegenstander of tegenpartij speelt in een onderlinge wedstrijd van een of meerdere rondes.

Ronde

18 holes of minder, gespeeld in de volgorde zoals bepaald door de Commissie.

Algemene straf

Verlies van de hole bij matchplay of twee strafslagen bij strokeplay.

Ronde

18 holes of minder, gespeeld in de volgorde zoals bepaald door de Commissie.

Ronde

18 holes of minder, gespeeld in de volgorde zoals bepaald door de Commissie.

Slag

De voorwaartse beweging van je club om de bal te slaan.

Regels voor uitrusting

De specificaties en andere regels voor clubs, ballen en andere uitrusting die je mag gebruiken gedurende een ronde. De regels voor uitrusting zijn te vinden op RandA.org/EquipmentStandards.

Baan

Het hele speelgebied binnen de door de Commissie gestelde grenzen van de baan. Deze grens loopt loodrecht omhoog en omlaag.

Slag

De voorwaartse beweging van je club om de bal te slaan.

Slag

De voorwaartse beweging van je club om de bal te slaan.

Markeren

De plek aangeven waar een bal stilligt door een balmarker neer te leggen direct achter of direct naast de bal of een club op de grond te zetten direct achter of direct naast de bal.

Green

Dat gedeelte van de hole die wordt gespeeld dat speciaal is geprepareerd voor putten of door de Commissie als green is aangewezen (bijvoorbeeld wanneer een tijdelijke green in gebruik is).

Markeren

De plek aangeven waar een bal stilligt door een balmarker neer te leggen direct achter of direct naast de bal of een club op de grond te zetten direct achter of direct naast de bal.

Vervangen

De bal die je gebruikt om een hole te spelen vervangen door een andere bal in het spel te brengen.

Terugplaatsen

Het plaatsen van een bal door deze neer te leggen en los te laten met de bedoeling de bal in het spel te brengen.

Vervangen

De bal die je gebruikt om een hole te spelen vervangen door een andere bal in het spel te brengen.

Verkeerde plaats

Iedere andere plaats op de baan dan waar je volgens de regels je bal moet of mag spelen.

Algemene straf

Verlies van de hole bij matchplay of twee strafslagen bij strokeplay.

Uitrusting

Alles wat door jou of jouw caddie wordt gebruikt, gedragen, vastgehouden of meegevoerd. Voorwerpen die worden gebruikt voor het onderhoud van de baan, zoals harken, zijn alleen uitrusting als ze worden vastgehouden of meegevoerd door jou of jou caddie.

Ronde

18 holes of minder, gespeeld in de volgorde zoals bepaald door de Commissie.

Uitrusting

Alles wat door jou of jouw caddie wordt gebruikt, gedragen, vastgehouden of meegevoerd. Voorwerpen die worden gebruikt voor het onderhoud van de baan, zoals harken, zijn alleen uitrusting als ze worden vastgehouden of meegevoerd door jou of jou caddie.

Uitrusting

Alles wat door jou of jouw caddie wordt gebruikt, gedragen, vastgehouden of meegevoerd. Voorwerpen die worden gebruikt voor het onderhoud van de baan, zoals harken, zijn alleen uitrusting als ze worden vastgehouden of meegevoerd door jou of jou caddie.

Ronde

18 holes of minder, gespeeld in de volgorde zoals bepaald door de Commissie.

Uitrusting

Alles wat door jou of jouw caddie wordt gebruikt, gedragen, vastgehouden of meegevoerd. Voorwerpen die worden gebruikt voor het onderhoud van de baan, zoals harken, zijn alleen uitrusting als ze worden vastgehouden of meegevoerd door jou of jou caddie.

Ronde

18 holes of minder, gespeeld in de volgorde zoals bepaald door de Commissie.

Uitrusting

Alles wat door jou of jouw caddie wordt gebruikt, gedragen, vastgehouden of meegevoerd. Voorwerpen die worden gebruikt voor het onderhoud van de baan, zoals harken, zijn alleen uitrusting als ze worden vastgehouden of meegevoerd door jou of jou caddie.

Uitrusting

Alles wat door jou of jouw caddie wordt gebruikt, gedragen, vastgehouden of meegevoerd. Voorwerpen die worden gebruikt voor het onderhoud van de baan, zoals harken, zijn alleen uitrusting als ze worden vastgehouden of meegevoerd door jou of jou caddie.

Slag

De voorwaartse beweging van je club om de bal te slaan.

Algemene straf

Verlies van de hole bij matchplay of twee strafslagen bij strokeplay.

Algemene straf

Verlies van de hole bij matchplay of twee strafslagen bij strokeplay.