The R&A - Working for Golf
De wedstrijd
Spelerseditie
Zie Golfregels
Ga naar paragraaf
3.1
3.2
a
b
c
d
3.3
a
b
c

Doel van de regel: Regel 3 behandelt de drie basiselementen van alle golfwedstrijden:

 • Er wordt matchplay of strokeplay gespeeld.
 • Een speler speelt alleen of met een partner als één partij.
 • De score is of een brutoscore (zonder toepassing van handicapslagen) of een nettoscore (met toepassing van handicapslagen).
3.1
Basiselementen van iedere wedstrijd

Spelvormen. Matchplay en strokeplay zijn totaal verschillende spelvormen:

 • Bij matchplay spelen jij en je tegenstander tegen elkaar op basis van gewonnen, verloren of gelijk gespeelde holes.
 • Bij de gewone vorm van strokeplay spelen alle spelers tegen elkaar op basis van de totale score van iedere speler (Regel 21 behandelt andere vormen van strokeplay waarbij op een andere manier de score wordt bepaald).

Je neemt individueel deel aan de wedstrijd, waarbij je alleen speelt, of met een partner met wie je samenspeelt als partij. Hoewel de Regels 1-20 zich richten op het individuele spel zijn zij ook van toepassing als er met een partner of in teamverband wordt gespeeld.

Bruto- of nettoscores. Bij een wedstrijd zonder handicapverrekening is de brutoscore voor een hole of de ronde je totale aantal slagen. Bij een wedstrijd met handicapverrekening is je nettoscore voor een hole of de ronde je brutoscore verminderd met jouw handicapslagen.

3.2
Matchplay

Doel van de regel: Matchplay heeft eigen regels (in het bijzonder over het geven van de volgende slag, hole of match en informatie geven over het aantal gespeelde slagen), omdat jij en je tegenstander:

 • Hole voor hole alleen tegen elkaar spelen.
 • elkaars spel kunnen waarnemen, en
 • ieder zijn eigen belangen kan behartigen.
a
Resultaat van hole of match

Bij matchplay wordt het resultaat van de hole of match als volgt bepaald:

 • Je wint een hole wanneer je de hole uitspeelt in minder slagen dan je tegenstander, je tegenstander je de hole geeft of je tegenstander de algemene straf (verlies van de hole) krijgt.
 • Je speelt gelijk (ook genoemd “halveert de hole”) wanneer jij en je tegenstander de hole met hetzelfde aantal slagen uitspelen.
 • Je wint de match wanneer je voorsprong op je tegenstander meer holes bedraagt dan er nog te spelen zijn, je tegenstander je de match geeft of je tegenstander wordt gediskwalificeerd.
 • Als je match in een gelijkspel eindigt (ook genoemd “All Square”) en je een winnaar moet vaststellen, wordt de match telkens met een hole verlengd tot er een winnaar is.
b
Geven van de volgende slag, hole of match

Je mag je tegenstander de volgende slag, hole of match geven, maar dat geldt alleen wanneer dat goed duidelijk is gemaakt.

Het geven van een slag, hole of match is definitief; je kunt dat niet herroepen en de tegenstander kan het niet afwijzen.

Zie volledige regels Voor meer informatie over het geven van de volgende slag, hole of match.

c
Handicaps verrekenen in een handicap-match

Jij en je tegenstander behoren elkaar voor de match te vertellen wat je handicap is. Als je een verkeerde handicap opgeeft en de fout niet herstelt voordat je tegenstander een slag doet:

 • Ben je gediskwalificeerd als de opgegeven handicap te hoog is en dit het aantal slagen dat je krijgt of geeft beïnvloedt.
 • Moet je spelen van die lagere handicap, zonder straf, als de opgegeven handicap te laag is.

Handicapslagen worden per hole gegeven en de laagste nettoscore wint de hole. Als een match die gelijk geëindigd is wordt verlengd, worden de handicapslagen gegeven per hole op dezelfde wijze als eerder in de ronde.

Zie volledige regels Voor meer informatie over het toepassen van handicaps bij een match.

d
Jouw verantwoordelijkheden bij matchplay

Jij bent verantwoordelijk om:

 • Je tegenstander het juiste aantal slagen dat je hebt gedaan te melden wanneer hierom gevraagd wordt;
 • Je tegenstander zo snel als redelijkerwijs mogelijk is te informeren over een straf die je hebt opgelopen, en
 • de stand van de match te weten.

Bij een match behoor je je eigen rechten en belangen volgens de regels te beschermen:

 • Als je weet of van mening bent dat je tegenstander een regel waar een straf op staat heeft overtreden, kun je daarnaar handelen of ervoor kiezen het te negeren.
 • Echter als jij en je tegenstander met opzet overeenkomen een overtreding of straf te negeren, waarvan jullie beiden weten dat die van toepassing is, worden jullie beiden gediskwalificeerd.
 • Als jij en je tegenstander van mening verschillen of een van jullie een regel heeft overtreden, kun je je rechten beschermen door een uitspraak (van een referee of de Commissie) te vragen.

Zie volledige regels Voor meer informatie over verantwoordelijkheden en wanneer er een straf staat op het melden van het verkeerde aantal slagen of je tegenstander niet te informeren over een straf.

3.3
Strokeplay

Doel van de regel: strokeplay heeft eigen regels (in het bijzonder voor scorekaarten en uitholen), omdat:

 • je tegen alle andere spelers in de wedstrijd speelt, en
 • Alle spelers volgens de regels gelijk moeten worden behandeld.

Na de ronde moeten jij en je marker ervoor tekenen dat de score op iedere hole juist is en moet je de scorekaart bij de Commissie inleveren.

a
Winnaar bij strokeplay

De speler die alle ronden in het laagste totaal aantal slagen uitspeelt is de winnaar.

b
Scoren bij strokeplay

Verantwoordelijkheid van de marker. Gedurende de ronde behoort de marker na iedere hole het aantal slagen dat jij op die hole hebt gedaan te bevestigen en dat brutoresultaat op de scorekaart in te vullen.

Wanneer de ronde is afgelopen, moet de marker de scores op jouw scorekaart controleren en ervoor tekenen. Als je meer dan één marker hebt gehad, moet elke marker tekenen voor de scores op de holes waar hij of zij jouw marker was.

Jouw verantwoordelijkheid. Wanneer de ronde is afgelopen, dan:

 • Behoor je de scores die je marker voor de holes heeft ingevuld zorgvuldig te controleren en iedere eventuele kwestie aan de Commissie voor te leggen;
 • Moet je ervoor zorgen dat je marker de scores op jouw scorekaart controleert en ervoor tekent;
 • Mag je een score die je marker voor een hole heeft genoteerd niet veranderen, behalve met toestemming van de marker of de Commissie, en
 • Moet je tekenen voor de scores per hole op de scorekaart en die direct inleveren bij de Commissie, waarna je je scorekaart niet meer mag veranderen.

Als je aan een van deze eisen niet voldoet, word je gediskwalificeerd.

Verkeerde score voor een hole. Als je een scorekaart inlevert met een verkeerde score voor een hole:

 • Telt de score die je voor de hole hebt ingeleverd als deze hoger is dan de werkelijke score.
 • Word je gediskwalificeerd als de ingeleverde score voor een hole lager is dan de werkelijke score of als er geen score is ingeleverd voor een hole.

Scores bij een handicap wedstrijd. Je bent ervoor verantwoordelijk je ervan te verzekeren dat je handicap op je scorekaart is vermeld. Als je een scorekaart inlevert zonder de juiste handicap:

 • Word je voor de wedstrijd met handicapverrekening gediskwalificeerd als de handicap op je scorekaart te hoog is en dit het aantal slagen dat je krijgt beïnvloedt, of als er geen handicap is vermeld.
 • Telt de nettoscore met gebruik van de lage handicap, zonder straf, als de handicap op je scorekaart te laag is.

Zie volledige regels Voor meer informatie over de uitzondering wanneer je een onbekende straf niet hebt meegeteld op je scorekaart.

c
Niet uitholen

Je moet op iedere hole in een ronde uitholen. Als je dat nalaat, moet je die fout herstellen voordat je afslaat op een volgende hole of voordat je je scorekaart inlevert na de laatste hole van de ronde.

Als je de fout niet op tijd herstelt, word je gediskwalificeerd.

Matchplay

Een spelvorm waarbij jij of jouw partij rechtstreeks tegen een tegenstander of tegenpartij speelt in een onderlinge wedstrijd van een of meerdere rondes.

Strokeplay

Een spelvorm waarbij jij of jouw partij het opneemt tegen alle andere spelers of partijen in de wedstrijd.

Matchplay

Een spelvorm waarbij jij of jouw partij rechtstreeks tegen een tegenstander of tegenpartij speelt in een onderlinge wedstrijd van een of meerdere rondes.

Tegenstander

De persoon tegen wie je speelt in een wedstrijd. Het begrip tegenstander is alleen van toepassing bij matchplay.

Strokeplay

Een spelvorm waarbij jij of jouw partij het opneemt tegen alle andere spelers of partijen in de wedstrijd.

Strokeplay

Een spelvorm waarbij jij of jouw partij het opneemt tegen alle andere spelers of partijen in de wedstrijd.

Partner

Een speler die samen met een andere speler in dezelfde partij speelt, bij matchplay of strokeplay.

Partij

Twee of meer partners die als partij spelen in een ronde bij matchplay of strokeplay.

Ronde

18 holes of minder, gespeeld in de volgorde zoals bepaald door de Commissie.

Slag

De voorwaartse beweging van je club om de bal te slaan.

Ronde

18 holes of minder, gespeeld in de volgorde zoals bepaald door de Commissie.

Matchplay

Een spelvorm waarbij jij of jouw partij rechtstreeks tegen een tegenstander of tegenpartij speelt in een onderlinge wedstrijd van een of meerdere rondes.

Tegenstander

De persoon tegen wie je speelt in een wedstrijd. Het begrip tegenstander is alleen van toepassing bij matchplay.

Tegenstander

De persoon tegen wie je speelt in een wedstrijd. Het begrip tegenstander is alleen van toepassing bij matchplay.

Tegenstander

De persoon tegen wie je speelt in een wedstrijd. Het begrip tegenstander is alleen van toepassing bij matchplay.

Algemene straf

Verlies van de hole bij matchplay of twee strafslagen bij strokeplay.

Tegenstander

De persoon tegen wie je speelt in een wedstrijd. Het begrip tegenstander is alleen van toepassing bij matchplay.

Tegenstander

De persoon tegen wie je speelt in een wedstrijd. Het begrip tegenstander is alleen van toepassing bij matchplay.

Tegenstander

De persoon tegen wie je speelt in een wedstrijd. Het begrip tegenstander is alleen van toepassing bij matchplay.

Tegenstander

De persoon tegen wie je speelt in een wedstrijd. Het begrip tegenstander is alleen van toepassing bij matchplay.

Tegenstander

De persoon tegen wie je speelt in een wedstrijd. Het begrip tegenstander is alleen van toepassing bij matchplay.

Slag

De voorwaartse beweging van je club om de bal te slaan.

Tegenstander

De persoon tegen wie je speelt in een wedstrijd. Het begrip tegenstander is alleen van toepassing bij matchplay.

Tegenstander

De persoon tegen wie je speelt in een wedstrijd. Het begrip tegenstander is alleen van toepassing bij matchplay.

Slag

De voorwaartse beweging van je club om de bal te slaan.

Ronde

18 holes of minder, gespeeld in de volgorde zoals bepaald door de Commissie.

Tegenstander

De persoon tegen wie je speelt in een wedstrijd. Het begrip tegenstander is alleen van toepassing bij matchplay.

Tegenstander

De persoon tegen wie je speelt in een wedstrijd. Het begrip tegenstander is alleen van toepassing bij matchplay.

Tegenstander

De persoon tegen wie je speelt in een wedstrijd. Het begrip tegenstander is alleen van toepassing bij matchplay.

Tegenstander

De persoon tegen wie je speelt in een wedstrijd. Het begrip tegenstander is alleen van toepassing bij matchplay.

Tegenstander

De persoon tegen wie je speelt in een wedstrijd. Het begrip tegenstander is alleen van toepassing bij matchplay.

Ronde

18 holes of minder, gespeeld in de volgorde zoals bepaald door de Commissie.

Ronde

18 holes of minder, gespeeld in de volgorde zoals bepaald door de Commissie.

Marker

Bij strokeplay: degene die verantwoordelijk is voor het noteren van jouw score op jouw scorekaart en voor het goedkeuren van die scorekaart. De marker kan een andere speler zijn, maar niet jouw partner.

Scorekaart

Het document waarop bij strokeplay jouw score voor iedere hole wordt genoteerd.

Ronde

18 holes of minder, gespeeld in de volgorde zoals bepaald door de Commissie.

Marker

Bij strokeplay: degene die verantwoordelijk is voor het noteren van jouw score op jouw scorekaart en voor het goedkeuren van die scorekaart. De marker kan een andere speler zijn, maar niet jouw partner.

Scorekaart

Het document waarop bij strokeplay jouw score voor iedere hole wordt genoteerd.

Marker

Bij strokeplay: degene die verantwoordelijk is voor het noteren van jouw score op jouw scorekaart en voor het goedkeuren van die scorekaart. De marker kan een andere speler zijn, maar niet jouw partner.

Marker

Bij strokeplay: degene die verantwoordelijk is voor het noteren van jouw score op jouw scorekaart en voor het goedkeuren van die scorekaart. De marker kan een andere speler zijn, maar niet jouw partner.

Marker

Bij strokeplay: degene die verantwoordelijk is voor het noteren van jouw score op jouw scorekaart en voor het goedkeuren van die scorekaart. De marker kan een andere speler zijn, maar niet jouw partner.

Ronde

18 holes of minder, gespeeld in de volgorde zoals bepaald door de Commissie.

Marker

Bij strokeplay: degene die verantwoordelijk is voor het noteren van jouw score op jouw scorekaart en voor het goedkeuren van die scorekaart. De marker kan een andere speler zijn, maar niet jouw partner.

Commissie

De persoon of groep verantwoordelijk voor de wedstrijd of de baan.

Marker

Bij strokeplay: degene die verantwoordelijk is voor het noteren van jouw score op jouw scorekaart en voor het goedkeuren van die scorekaart. De marker kan een andere speler zijn, maar niet jouw partner.

Scorekaart

Het document waarop bij strokeplay jouw score voor iedere hole wordt genoteerd.

Marker

Bij strokeplay: degene die verantwoordelijk is voor het noteren van jouw score op jouw scorekaart en voor het goedkeuren van die scorekaart. De marker kan een andere speler zijn, maar niet jouw partner.

Marker

Bij strokeplay: degene die verantwoordelijk is voor het noteren van jouw score op jouw scorekaart en voor het goedkeuren van die scorekaart. De marker kan een andere speler zijn, maar niet jouw partner.

Commissie

De persoon of groep verantwoordelijk voor de wedstrijd of de baan.

Scorekaart

Het document waarop bij strokeplay jouw score voor iedere hole wordt genoteerd.

Commissie

De persoon of groep verantwoordelijk voor de wedstrijd of de baan.

Scorekaart

Het document waarop bij strokeplay jouw score voor iedere hole wordt genoteerd.

Scorekaart

Het document waarop bij strokeplay jouw score voor iedere hole wordt genoteerd.

Scorekaart

Het document waarop bij strokeplay jouw score voor iedere hole wordt genoteerd.

Scorekaart

Het document waarop bij strokeplay jouw score voor iedere hole wordt genoteerd.

Scorekaart

Het document waarop bij strokeplay jouw score voor iedere hole wordt genoteerd.

Scorekaart

Het document waarop bij strokeplay jouw score voor iedere hole wordt genoteerd.

Ronde

18 holes of minder, gespeeld in de volgorde zoals bepaald door de Commissie.

Uitgeholed

Wanneer je bal stilligt in de hole na je slag en de hele bal onder het oppervlak van de green ligt.

In het speciale geval dat een bal stilligt tegen de vlaggenstok in de hole, zie Regel 13.2c (je bal wordt als uitgeholed beschouwd, indien enig deel van je bal zich onder het oppervlak van de green bevindt).

Slag

De voorwaartse beweging van je club om de bal te slaan.

Scorekaart

Het document waarop bij strokeplay jouw score voor iedere hole wordt genoteerd.

Ronde

18 holes of minder, gespeeld in de volgorde zoals bepaald door de Commissie.