The R&A - Working for Golf
Four-Ball
Spelerseditie
Zie Golfregels
Ga naar paragraaf
23.1
23.2
a
b
c
23.3
23.4
23.5
a
b
23.6
23.7
23.8
a
b

Doel van de regel: Regel 23 beschrijft Four-Ball (gespeeld als matchplay of als strokeplay), waarbij jij en je partner spelen als één partij met ieder zijn eigen bal. De score van jouw partij voor een hole is de laagste score van jullie beiden op die hole.

23.1
Overzicht van Four-Ball

Four-Ball is een spelvorm (zowel bij matchplay als bij strokeplay) met partners waarbij jij en je partner samenspelen als één partij, ieder met zijn eigen bal. De score van jouw partij voor een hole is de laagste score van jullie beiden op die hole.

23.2
Scoren bij Four-Ball
a
Score van jouw partij voor een hole bij matchplay en strokeplay
 • Wanneer beide partners uitholen of op een andere manier volgens de regels de hole uitspelen, is de laagste score de score van jouw partij voor die hole.
 • Wanneer slechts één partner uitholet of op een andere manier volgens de regels de hole uitspeelt, is de score van die partner de score van jouw partij voor die hole. De andere partner hoeft de hole niet uit te spelen.
 • Wanneer geen van beide partners uitholet of op een andere manier volgens de regels de hole uitspeelt, heeft jouw partij geen score voor die hole, hetgeen betekent:
  • Bij matchplay verliest jouw partij de hole, tenzij de partij van de tegenstanders de hole al heeft gegeven of op een andere manier de hole heeft verloren.
  • Bij strokeplay is jouw partij gediskwalificeerd, tenzij de fout tijdig wordt hersteld.
b
Scorekaart van jouw partij bij strokeplay

De brutoscores van jouw partij voor elke hole moeten op een enkele scorekaart worden ingevuld. Bij een handicap wedstrijd, moet de handicap van beide partners op de scorekaart worden ingevuld.

Voor elke hole:

 • Moet de brutoscore van ten minste één partner worden ingevuld op de scorekaart.
 • Is er geen straf voor het invullen van de score van meer dan één partner op de scorekaart.
 • Moet voor elke score op de scorekaart duidelijk zijn aangegeven wie van beide partners de score heeft gemaakt. Als dit niet is gedaan, is jouw partij gediskwalificeerd.

Slechts één partner hoeft te tekenen voor de juistheid van de scores per hole op de scorekaart van de partij.

c
Uitzondering op Regel 11.2 bij Four-Ball

Zie volledige regels Voor informatie over wanneer Regel 11.2 niet van toepassing is bij Four-Ball.

23.3
Wanneer een ronde begint en eindigt; Wanneer een hole is uitgespeeld

Zie volledige regels Voor informatie over wanneer een ronde begint en eindigt en wanneer een hole is uitgespeeld bij Four-Ball.

23.4
Eén of beide partners mogen jouw partij vertegenwoordigen

Jouw partij mag worden vertegenwoordigd door één partner gedurende de gehele ronde of een deel daarvan. Het is niet nodig dat zowel jijzelf als je partner aanwezig zijn of, als beiden aanwezig zijn, dat jullie beiden op elke hole spelen.

23.5
Jouw handelingen die het spel van jouw partner beïnvloeden
a
Jij mag een handeling verrichten met betrekking tot de bal van je partner die je partner zelf ook mag doen

Hoewel jij en je partner elk met een eigen bal spelen:

 • Mag jij elke handeling verrichten met betrekking tot de bal van je partner die je partner zelf mag verrichten voor het doen van een slag, zoals het markeren van de plek van de bal en het opnemen, terugplaatsen, droppen en plaatsen van de bal.
 • Mogen jij en je caddie je partner helpen op elke manier waarop de caddie van je partner hem mag helpen.

Bij strokeplay mogen jij en je partner niet afspreken om een bal op de green te laten liggen om een van jullie beiden of een andere speler te helpen.

b
Je partner is verantwoordelijk voor jouw handelingen

Elke handeling die jij verricht met betrekking tot de bal of uitrusting van je partner wordt beschouwd als handeling gedaan door je partner.

Als jouw handeling een overtreding van een regel zou zijn, als je partner die had gedaan, is je partner in overtreding van de regel en krijgt hij de bijbehorende straf.

23.6
De volgorde van spelen van jouw partij

Jij en je partner mogen in de volgorde spelen die jullie de beste vinden. Dit betekent dat wanneer het jouw beurt is om te spelen, jijzelf of je partner als eerstvolgende mag spelen.

Uitzondering - Verder spelen van een hole nadat de slag is gegeven bij matchplay:

 • Je mag niet verder spelen op een hole als je volgende slag is gegeven en wanneer verder spelen je partner zou kunnen helpen.
 • Wanneer je dit wel doet, geldt jouw score voor de hole zonder straf, maar de score van je partner voor de hole is niet geldig als score voor jouw partij.
23.7
Partners mogen samen dezelfde clubs gebruiken

Jij en je partner mogen samen dezelfde clubs gebruiken, mits het totaal aantal clubs dat jullie bij je hebben niet meer dan 14 is.

23.8
Wanneer een straf geldt voor één partner of beide partners
a
Andere straffen dan diskwalificatie

Wanneer jij een andere straf krijgt dan diskwalificatie, geldt die straf gewoonlijk uitsluitend voor jouzelf en niet ook voor je partner.

Als je bij matchplay de algemene straf (verlies van de hole) krijgt, heb jij geen geldige score voor jouw partij op die hole, maar deze straf heeft geen invloed op je partner die voor jouw partij verder mag spelen op die hole.

Er zijn drie situaties waarbij jouw straf ook van toepassing is op je partner:

 1. Wanneer je Regel 4.1b overtreedt (maximum van 14 clubs; gedeelde, toegevoegde of vervangen clubs).
 2. Wanneer jouw overtreding het spel van je partner helpt.
 3. Bij matchplay: wanneer jouw overtreding het spel van je tegenstander benadeelt.

Uitzondering - Als je een slag doet naar een verkeerde bal, wordt dit niet beschouwd als het helpen van het spel van je partner of het benadelen van het spel van je tegenstander.

b
Straf van diskwalificatie

Zie volledige regels Voor informatie over straf van diskwalificatie bij Four-Ball.

Matchplay

Een spelvorm waarbij jij of jouw partij rechtstreeks tegen een tegenstander of tegenpartij speelt in een onderlinge wedstrijd van een of meerdere rondes.

Strokeplay

Een spelvorm waarbij jij of jouw partij het opneemt tegen alle andere spelers of partijen in de wedstrijd.

Partner

Een speler die samen met een andere speler in dezelfde partij speelt, bij matchplay of strokeplay.

Partner

Een speler die samen met een andere speler in dezelfde partij speelt, bij matchplay of strokeplay.

Partij

Twee of meer partners die als partij spelen in een ronde bij matchplay of strokeplay.

Partij

Twee of meer partners die als partij spelen in een ronde bij matchplay of strokeplay.

Partner

Een speler die samen met een andere speler in dezelfde partij speelt, bij matchplay of strokeplay.

Uitgeholed

Wanneer je bal stilligt in de hole na je slag en de hele bal onder het oppervlak van de green ligt.

In het speciale geval dat een bal stilligt tegen de vlaggenstok in de hole, zie Regel 13.2c (je bal wordt als uitgeholed beschouwd, indien enig deel van je bal zich onder het oppervlak van de green bevindt).

Partij

Twee of meer partners die als partij spelen in een ronde bij matchplay of strokeplay.

Partner

Een speler die samen met een andere speler in dezelfde partij speelt, bij matchplay of strokeplay.

Uitgeholed

Wanneer je bal stilligt in de hole na je slag en de hele bal onder het oppervlak van de green ligt.

In het speciale geval dat een bal stilligt tegen de vlaggenstok in de hole, zie Regel 13.2c (je bal wordt als uitgeholed beschouwd, indien enig deel van je bal zich onder het oppervlak van de green bevindt).

Partner

Een speler die samen met een andere speler in dezelfde partij speelt, bij matchplay of strokeplay.

Partij

Twee of meer partners die als partij spelen in een ronde bij matchplay of strokeplay.

Partner

Een speler die samen met een andere speler in dezelfde partij speelt, bij matchplay of strokeplay.

Uitgeholed

Wanneer je bal stilligt in de hole na je slag en de hele bal onder het oppervlak van de green ligt.

In het speciale geval dat een bal stilligt tegen de vlaggenstok in de hole, zie Regel 13.2c (je bal wordt als uitgeholed beschouwd, indien enig deel van je bal zich onder het oppervlak van de green bevindt).

Partner

Een speler die samen met een andere speler in dezelfde partij speelt, bij matchplay of strokeplay.

Uitgeholed

Wanneer je bal stilligt in de hole na je slag en de hele bal onder het oppervlak van de green ligt.

In het speciale geval dat een bal stilligt tegen de vlaggenstok in de hole, zie Regel 13.2c (je bal wordt als uitgeholed beschouwd, indien enig deel van je bal zich onder het oppervlak van de green bevindt).

Partij

Twee of meer partners die als partij spelen in een ronde bij matchplay of strokeplay.

Matchplay

Een spelvorm waarbij jij of jouw partij rechtstreeks tegen een tegenstander of tegenpartij speelt in een onderlinge wedstrijd van een of meerdere rondes.

Partij

Twee of meer partners die als partij spelen in een ronde bij matchplay of strokeplay.

Partij

Twee of meer partners die als partij spelen in een ronde bij matchplay of strokeplay.

Strokeplay

Een spelvorm waarbij jij of jouw partij het opneemt tegen alle andere spelers of partijen in de wedstrijd.

Partij

Twee of meer partners die als partij spelen in een ronde bij matchplay of strokeplay.

Partij

Twee of meer partners die als partij spelen in een ronde bij matchplay of strokeplay.

Scorekaart

Het document waarop bij strokeplay jouw score voor iedere hole wordt genoteerd.

Partner

Een speler die samen met een andere speler in dezelfde partij speelt, bij matchplay of strokeplay.

Scorekaart

Het document waarop bij strokeplay jouw score voor iedere hole wordt genoteerd.

Partner

Een speler die samen met een andere speler in dezelfde partij speelt, bij matchplay of strokeplay.

Scorekaart

Het document waarop bij strokeplay jouw score voor iedere hole wordt genoteerd.

Partner

Een speler die samen met een andere speler in dezelfde partij speelt, bij matchplay of strokeplay.

Scorekaart

Het document waarop bij strokeplay jouw score voor iedere hole wordt genoteerd.

Scorekaart

Het document waarop bij strokeplay jouw score voor iedere hole wordt genoteerd.

Partner

Een speler die samen met een andere speler in dezelfde partij speelt, bij matchplay of strokeplay.

Partij

Twee of meer partners die als partij spelen in een ronde bij matchplay of strokeplay.

Partner

Een speler die samen met een andere speler in dezelfde partij speelt, bij matchplay of strokeplay.

Scorekaart

Het document waarop bij strokeplay jouw score voor iedere hole wordt genoteerd.

Partij

Twee of meer partners die als partij spelen in een ronde bij matchplay of strokeplay.

Partij

Twee of meer partners die als partij spelen in een ronde bij matchplay of strokeplay.

Partner

Een speler die samen met een andere speler in dezelfde partij speelt, bij matchplay of strokeplay.

Ronde

18 holes of minder, gespeeld in de volgorde zoals bepaald door de Commissie.

Partner

Een speler die samen met een andere speler in dezelfde partij speelt, bij matchplay of strokeplay.

Partner

Een speler die samen met een andere speler in dezelfde partij speelt, bij matchplay of strokeplay.

Partner

Een speler die samen met een andere speler in dezelfde partij speelt, bij matchplay of strokeplay.

Partner

Een speler die samen met een andere speler in dezelfde partij speelt, bij matchplay of strokeplay.

Slag

De voorwaartse beweging van je club om de bal te slaan.

Markeren

De plek aangeven waar een bal stilligt door een balmarker neer te leggen direct achter of direct naast de bal of een club op de grond te zetten direct achter of direct naast de bal.

Terugplaatsen

Het plaatsen van een bal door deze neer te leggen en los te laten met de bedoeling de bal in het spel te brengen.

Droppen

De bal uit de hand loslaten zodat deze door de lucht valt, met de bedoeling dat de bal in het spel komt. Iedere regel voor ontwijken bepaalt een eigen dropzone waar de bal moet worden gedropt en tot stilstand moet komen.

Bij het droppen moet je de bal loslaten op kniehoogte zodanig dat de bal:

 • recht naar beneden valt zonder dat je deze gooit, ronddraait of rolt of enige andere beweging meegeeft die de plaats kan beïnvloeden waar de bal tot stilstand komt, en
 • nergens je lichaam of uitrusting raakt voordat hij de grond raakt (zie Regel 14.3b).
Caddie

Iemand die je tijdens een ronde helpt om je clubs te dragen, vervoeren of te verzorgen en/of om je advies te geven. Een caddie mag jou ook op andere manieren helpen (zie Regel 10.3b).

Partner

Een speler die samen met een andere speler in dezelfde partij speelt, bij matchplay of strokeplay.

Caddie

Iemand die je tijdens een ronde helpt om je clubs te dragen, vervoeren of te verzorgen en/of om je advies te geven. Een caddie mag jou ook op andere manieren helpen (zie Regel 10.3b).

Partner

Een speler die samen met een andere speler in dezelfde partij speelt, bij matchplay of strokeplay.

Strokeplay

Een spelvorm waarbij jij of jouw partij het opneemt tegen alle andere spelers of partijen in de wedstrijd.

Partner

Een speler die samen met een andere speler in dezelfde partij speelt, bij matchplay of strokeplay.

Green

Dat gedeelte van de hole die wordt gespeeld dat speciaal is geprepareerd voor putten of door de Commissie als green is aangewezen (bijvoorbeeld wanneer een tijdelijke green in gebruik is).

Uitrusting

Alles wat door jou of jouw caddie wordt gebruikt, gedragen, vastgehouden of meegevoerd. Voorwerpen die worden gebruikt voor het onderhoud van de baan, zoals harken, zijn alleen uitrusting als ze worden vastgehouden of meegevoerd door jou of jou caddie.

Partner

Een speler die samen met een andere speler in dezelfde partij speelt, bij matchplay of strokeplay.

Partner

Een speler die samen met een andere speler in dezelfde partij speelt, bij matchplay of strokeplay.

Partner

Een speler die samen met een andere speler in dezelfde partij speelt, bij matchplay of strokeplay.

Partner

Een speler die samen met een andere speler in dezelfde partij speelt, bij matchplay of strokeplay.

Partner

Een speler die samen met een andere speler in dezelfde partij speelt, bij matchplay of strokeplay.

Partij

Twee of meer partners die als partij spelen in een ronde bij matchplay of strokeplay.

Partner

Een speler die samen met een andere speler in dezelfde partij speelt, bij matchplay of strokeplay.

Slag

De voorwaartse beweging van je club om de bal te slaan.

Partner

Een speler die samen met een andere speler in dezelfde partij speelt, bij matchplay of strokeplay.

Partner

Een speler die samen met een andere speler in dezelfde partij speelt, bij matchplay of strokeplay.

Partij

Twee of meer partners die als partij spelen in een ronde bij matchplay of strokeplay.

Partner

Een speler die samen met een andere speler in dezelfde partij speelt, bij matchplay of strokeplay.

Partner

Een speler die samen met een andere speler in dezelfde partij speelt, bij matchplay of strokeplay.

Matchplay

Een spelvorm waarbij jij of jouw partij rechtstreeks tegen een tegenstander of tegenpartij speelt in een onderlinge wedstrijd van een of meerdere rondes.

Algemene straf

Verlies van de hole bij matchplay of twee strafslagen bij strokeplay.

Partij

Twee of meer partners die als partij spelen in een ronde bij matchplay of strokeplay.

Partner

Een speler die samen met een andere speler in dezelfde partij speelt, bij matchplay of strokeplay.

Partij

Twee of meer partners die als partij spelen in een ronde bij matchplay of strokeplay.

Partner

Een speler die samen met een andere speler in dezelfde partij speelt, bij matchplay of strokeplay.

Partner

Een speler die samen met een andere speler in dezelfde partij speelt, bij matchplay of strokeplay.

Matchplay

Een spelvorm waarbij jij of jouw partij rechtstreeks tegen een tegenstander of tegenpartij speelt in een onderlinge wedstrijd van een of meerdere rondes.

Tegenstander

De persoon tegen wie je speelt in een wedstrijd. Het begrip tegenstander is alleen van toepassing bij matchplay.