The R&A - Working for Golf
Slag en afstand; Bal verloren of buiten de baan; Provisionele bal
Spelerseditie
Zie Golfregels
Ga naar paragraaf
18.1
18.2
a
b
18.3
a
b
c

Doel van de regel: Regel 18 beschrijft de procedure van de straf van slag en afstand. Wanneer je bal verloren is buiten een hindernis of buiten de baan tot stilstand is gekomen, is het normale spelverloop van afslagplaats tot aan de hole doorbroken. Dit moet je herstellen door een bal te spelen vanaf de plaats waar de vorige slag werd gedaan.

Ook beschrijft deze regel de wijze waarop je, om tijd te besparen, een provisionele bal mag spelen wanneer je oorspronkelijke bal misschien buiten de baan ligt of verloren is buiten een hindernis.

18.1
Handelen met straf van slag en afstand is altijd toegestaan

Je mag altijd volgens slag en afstand handelen. Zodra je een andere bal in het spel hebt gebracht met de straf van slag en afstand is je oorspronkelijke bal niet langer in het spel en mag deze niet meer worden gespeeld. Dat geldt zelfs wanneer je oorspronkelijke bal alsnog in de baan wordt gevonden binnen de toegestane zoektijd van drie minuten.

18.2
Bal verloren of buiten de baan: verplicht handelen volgens de procedure van slag en afstand
a
Wanneer je bal verloren of buiten de baan is

Bal verloren. Je bal is verloren wanneer deze niet binnen drie minuten is gevonden, nadat jij of je caddie met zoeken zijn begonnen. Als binnen drie minuten zoektijd een bal is gevonden, maar het is niet zeker of het jouw bal is:

 • Moet je zo snel mogelijk proberen die bal te identificeren. Daar krijg je een redelijke tijd voor, zelfs als je daardoor de toegestane zoektijd van drie minuten overschrijdt.
 • Dit is met inbegrip van een redelijke tijd om bij de plaats van die bal te komen, mocht je daar niet in de buurt zijn.

Als je je bal niet binnen deze redelijke tijd kunt identificeren, is je bal verloren.

Bal buiten de baan. Je bal is alleen buiten de baan wanneer hij geheel buiten de grens van de baan ligt.

b
Hoe te handelen wanneer je bal verloren of buiten de baan is

Als je bal verloren of buiten de baan is, moet je handelen volgens de procedure van slag en afstand. Met één strafslag moet je je bal spelen vanaf de plaats waar je je vorige slag hebt gedaan (zie Regel 14.6).

Uitzondering - De speler mag onder toepassing van een andere regel zijn bal vervangen wanneer het bekend of praktisch zeker is wat er met de oorspronkelijke bal is gebeurd.

Zie volledige regels Voor meer informatie over de toepassing van deze uitzondering.

18.3
Provisionele bal
a
Wanneer het spelen van een provisionele bal is toegestaan

Als een bal misschien verloren is buiten een hindernis of misschien buiten de baan ligt, mag de speler om tijd te besparen als provisionele bal een andere bal spelen volgens de procedure van slag en afstand.

Echter als je je ervan bewust bent dat de enige mogelijke plaats waar je bal verloren kan zijn geraakt binnen een hindernis is, dan is het spelen van een provisionele bal niet toegestaan. De bal gespeeld vanaf de plaats waar je je vorige slag hebt gedaan, wordt dan de bal in het spel met de straf van slag en afstand.

b
Melden van het spelen van een provisionele bal

Voordat je je slag doet, moet je melden dat je een provisionele bal gaat spelen.

Het is onvoldoende alleen te zeggen dat je een andere bal gaat spelen of nog een keer gaat spelen.

Je moet het woord "provisioneel" gebruiken of op een andere manier duidelijk maken dat je uit voorzorg een bal gaat spelen volgens Regel 18.3.

Als je dit niet hebt aangekondigd (ook al was het je bedoeling een provisionele bal te spelen) en je speelt een bal vanaf de plaats waar je je vorige slag hebt gedaan, dan is die bal je bal in het spel met toepassing van de straf van slag en afstand.

c
Spelen van een provisionele bal totdat deze de bal in het spel wordt of wordt opgegeven

Meer dan één keer spelen van de provisionele bal. Je mag met een provisionele bal doorspelen zonder dat deze zijn status van provisionele bal verliest, maar alleen voor zover je speelt vanaf een plaats die even ver of verder van de hole is gelegen dan waar je oorspronkelijke bal vermoedelijk ligt.

Wanneer een provisionele bal de bal in het spel wordt. Je provisionele bal wordt de bal in het spel met toepassing van de straf van slag en afstand in een van deze twee situaties:

 • Wanneer je oorspronkelijke bal in de baan (maar buiten een hindernis) verloren is of buiten de baan tot stilstand is gekomen.
 • Wanneer je je provisionele bal speelt vanaf een plaats die dichter bij de hole ligt dan de plaats waar je oorspronkelijke bal vermoedelijk ligt.

Uitzondering - Een speler mag onder toepassing van een andere regel zijn bal vervangen wanneer het bekend of praktisch zeker is wat er met de oorspronkelijke bal is gebeurd.

Zie volledige regels Voor meer informatie over de toepassing van deze uitzondering.

Wanneer de provisionele bal moet worden opgegeven. Wanneer je provisionele bal nog niet de bal in het spel is geworden, moet deze in ieder van de volgende twee situaties worden opgegeven:

 • Wanneer je oorspronkelijke bal binnen de toegestane zoektijd van drie minuten in de baan en buiten een hindernis wordt gevonden.
 • Wanneer je bal in een hindernis is gevonden of wanneer het bekend of praktisch zeker is dat deze in een hindernis ligt. In dat geval moet je de oorspronkelijke bal spelen zoals hij ligt of de hindernis met straf ontwijken.

Straf voor het spelen van een verkeerde plaats in overtreding van Regel 18.3: algemene straf.

Slag en afstand

De procedure en straf wanneer je om een belemmering te ontwijken volgens Regels 17, 18 of 19 een bal speelt van de plaats waar je je vorige slag hebt gedaan (zie Regel 14.6).

In het spel

De status van je bal wanneer deze op de baan ligt en wordt gebruikt voor het spelen van een hole:

Je bal komt voor het eerst in het spel op een hole:

 • wanneer je er een slag naar doet binnen de afslagplaats, of
 • bij matchplay: wanneer je er een slag naar doet buiten de afslagplaats en je tegenstander de slag niet laat vervallen volgens Regel 6.1b.

Die bal blijft in het spel totdat hij is uitgeholed, maar hij is niet langer in het spel:

 • wanneer hij is opgenomen van de baan;
 • wanneer hij verloren is (zelfs als hij stilligt op de baan) of buiten de baan ligt, of
 • wanneer hij is vervangen door een andere bal, zelfs als dat niet is toegestaan volgens een regel.

Een bal die niet in het spel is, is een verkeerde bal.

Wanneer een balmarker is neergelegd om de plek van je bal in het spel te markeren:

 • is je bal nog in het spel indien hij niet is opgenomen, en
 • is je bal in het spel, indien je bal is opgenomen en teruggeplaatst, zelfs als de balmarker niet is weggenomen.
Slag en afstand

De procedure en straf wanneer je om een belemmering te ontwijken volgens Regels 17, 18 of 19 een bal speelt van de plaats waar je je vorige slag hebt gedaan (zie Regel 14.6).

In het spel

De status van je bal wanneer deze op de baan ligt en wordt gebruikt voor het spelen van een hole:

Je bal komt voor het eerst in het spel op een hole:

 • wanneer je er een slag naar doet binnen de afslagplaats, of
 • bij matchplay: wanneer je er een slag naar doet buiten de afslagplaats en je tegenstander de slag niet laat vervallen volgens Regel 6.1b.

Die bal blijft in het spel totdat hij is uitgeholed, maar hij is niet langer in het spel:

 • wanneer hij is opgenomen van de baan;
 • wanneer hij verloren is (zelfs als hij stilligt op de baan) of buiten de baan ligt, of
 • wanneer hij is vervangen door een andere bal, zelfs als dat niet is toegestaan volgens een regel.

Een bal die niet in het spel is, is een verkeerde bal.

Wanneer een balmarker is neergelegd om de plek van je bal in het spel te markeren:

 • is je bal nog in het spel indien hij niet is opgenomen, en
 • is je bal in het spel, indien je bal is opgenomen en teruggeplaatst, zelfs als de balmarker niet is weggenomen.
Baan

Het hele speelgebied binnen de door de Commissie gestelde grenzen van de baan. Deze grens loopt loodrecht omhoog en omlaag.

Verloren

De status van een bal die niet binnen drie minuten is gevonden, nadat jij óf jouw caddie (of jouw partner of diens caddie) is begonnen met zoeken.

Caddie

Iemand die je tijdens een ronde helpt om je clubs te dragen, vervoeren of te verzorgen en/of om je advies te geven. Een caddie mag jou ook op andere manieren helpen (zie Regel 10.3b).

Buiten de baan - Out-of-bounds

Het hele gebied buiten de grens van de baan zoals gemarkeerd door de Commissie. Alle gebieden binnen deze grens maken deel uit van de baan.

De grens van de baan loopt loodrecht omhoog en omlaag.

De grens van buiten de baan behoort gemarkeerd te zijn met out-of-bounds markeringen of lijnen:

 • Out-of-bounds markeringen: wanneer de grens van de baan wordt gemarkeerd door palen of omheiningen dan wordt de grenslijn van buiten de baan bepaald door de lijn tussen die punten van de palen of staanders die zich op grondhoogte aan de baanzijde bevinden (schuinstaande schoren niet meegerekend) en dus staan die palen of staanders zelf buiten de baan.
 • Wanneer de grenslijn wordt gedefinieerd door andere voorwerpen, zoals een muur of wanneer de Commissie een out-of-bounds markering op een andere manier wil behandelen, dan behoort de Commissie de grens van buiten de baan te vast te stellen.
 • Lijnen: in het geval van geverfde lijnen op de grond wordt de grens bepaald door de binnenkant van die lijnen aan de kant van de baan en zijn die lijnen zelf buiten de baan.
Wanneer de grens van de baan wordt aangegeven met een lijn op de grond, dan kunnen palen worden gebruikt om aan te geven waar de grens van de baan zich ongeveer bevindt, maar zij hebben verder geen betekenis. Palen of lijnen die buiten de baan aangeven behoren wit te zijn.
Baan

Het hele speelgebied binnen de door de Commissie gestelde grenzen van de baan. Deze grens loopt loodrecht omhoog en omlaag.

Verloren

De status van een bal die niet binnen drie minuten is gevonden, nadat jij óf jouw caddie (of jouw partner of diens caddie) is begonnen met zoeken.

Buiten de baan - Out-of-bounds

Het hele gebied buiten de grens van de baan zoals gemarkeerd door de Commissie. Alle gebieden binnen deze grens maken deel uit van de baan.

De grens van de baan loopt loodrecht omhoog en omlaag.

De grens van buiten de baan behoort gemarkeerd te zijn met out-of-bounds markeringen of lijnen:

 • Out-of-bounds markeringen: wanneer de grens van de baan wordt gemarkeerd door palen of omheiningen dan wordt de grenslijn van buiten de baan bepaald door de lijn tussen die punten van de palen of staanders die zich op grondhoogte aan de baanzijde bevinden (schuinstaande schoren niet meegerekend) en dus staan die palen of staanders zelf buiten de baan.
 • Wanneer de grenslijn wordt gedefinieerd door andere voorwerpen, zoals een muur of wanneer de Commissie een out-of-bounds markering op een andere manier wil behandelen, dan behoort de Commissie de grens van buiten de baan te vast te stellen.
 • Lijnen: in het geval van geverfde lijnen op de grond wordt de grens bepaald door de binnenkant van die lijnen aan de kant van de baan en zijn die lijnen zelf buiten de baan.
Wanneer de grens van de baan wordt aangegeven met een lijn op de grond, dan kunnen palen worden gebruikt om aan te geven waar de grens van de baan zich ongeveer bevindt, maar zij hebben verder geen betekenis. Palen of lijnen die buiten de baan aangeven behoren wit te zijn.
Slag en afstand

De procedure en straf wanneer je om een belemmering te ontwijken volgens Regels 17, 18 of 19 een bal speelt van de plaats waar je je vorige slag hebt gedaan (zie Regel 14.6).

Slag

De voorwaartse beweging van je club om de bal te slaan.

Verloren

De status van een bal die niet binnen drie minuten is gevonden, nadat jij óf jouw caddie (of jouw partner of diens caddie) is begonnen met zoeken.

Hindernis

Een gebied dat je met één strafslag mag ontwijken wanneer je bal erin ligt.

Er zijn twee soorten hindernissen te onderscheiden en wel door de kleur van de palen of geverfde lijnen waarmee ze zijn gemarkeerd:

 • Bij gele hindernissen (gemarkeerd met gele lijnen of gele palen) heb je twee ontwijkopties (Regels 17.1d(1) en (2)).
 • Bij rode hindernissen (gemarkeerd met rode lijnen of rode palen) heb je naast de twee ontwijkopties voor de gele hindernissen nog een extra optie om zijwaarts te ontwijken. (Regel 17.1d(3)).

Als een hindernis niet met een kleur is aangeven door de Commissie, dan wordt deze beschouwd als een rode hindernis.

De grens van een hindernis loopt loodrecht omhoog en omlaag.

De grens van een hindernis behoort te zijn aangegeven met palen of lijnen:

 • Palen: In het geval van palen wordt de grens van de hindernis bepaald door de lijn tussen de buitenkanten (gezien vanuit de hindernis) van die palen op grondhoogte en staan die palen zelf in de hindernis.
 • Lijnen: In het geval van geverfde lijnen op de grond wordt de grens van de hindernis bepaald door de buitenkant (gezien vanuit de hindernis) van die lijnen en zijn die lijnen zelf in de hindernis.
Buiten de baan - Out-of-bounds

Het hele gebied buiten de grens van de baan zoals gemarkeerd door de Commissie. Alle gebieden binnen deze grens maken deel uit van de baan.

De grens van de baan loopt loodrecht omhoog en omlaag.

De grens van buiten de baan behoort gemarkeerd te zijn met out-of-bounds markeringen of lijnen:

 • Out-of-bounds markeringen: wanneer de grens van de baan wordt gemarkeerd door palen of omheiningen dan wordt de grenslijn van buiten de baan bepaald door de lijn tussen die punten van de palen of staanders die zich op grondhoogte aan de baanzijde bevinden (schuinstaande schoren niet meegerekend) en dus staan die palen of staanders zelf buiten de baan.
 • Wanneer de grenslijn wordt gedefinieerd door andere voorwerpen, zoals een muur of wanneer de Commissie een out-of-bounds markering op een andere manier wil behandelen, dan behoort de Commissie de grens van buiten de baan te vast te stellen.
 • Lijnen: in het geval van geverfde lijnen op de grond wordt de grens bepaald door de binnenkant van die lijnen aan de kant van de baan en zijn die lijnen zelf buiten de baan.
Wanneer de grens van de baan wordt aangegeven met een lijn op de grond, dan kunnen palen worden gebruikt om aan te geven waar de grens van de baan zich ongeveer bevindt, maar zij hebben verder geen betekenis. Palen of lijnen die buiten de baan aangeven behoren wit te zijn.
Slag en afstand

De procedure en straf wanneer je om een belemmering te ontwijken volgens Regels 17, 18 of 19 een bal speelt van de plaats waar je je vorige slag hebt gedaan (zie Regel 14.6).

Verloren

De status van een bal die niet binnen drie minuten is gevonden, nadat jij óf jouw caddie (of jouw partner of diens caddie) is begonnen met zoeken.

Hindernis

Een gebied dat je met één strafslag mag ontwijken wanneer je bal erin ligt.

Er zijn twee soorten hindernissen te onderscheiden en wel door de kleur van de palen of geverfde lijnen waarmee ze zijn gemarkeerd:

 • Bij gele hindernissen (gemarkeerd met gele lijnen of gele palen) heb je twee ontwijkopties (Regels 17.1d(1) en (2)).
 • Bij rode hindernissen (gemarkeerd met rode lijnen of rode palen) heb je naast de twee ontwijkopties voor de gele hindernissen nog een extra optie om zijwaarts te ontwijken. (Regel 17.1d(3)).

Als een hindernis niet met een kleur is aangeven door de Commissie, dan wordt deze beschouwd als een rode hindernis.

De grens van een hindernis loopt loodrecht omhoog en omlaag.

De grens van een hindernis behoort te zijn aangegeven met palen of lijnen:

 • Palen: In het geval van palen wordt de grens van de hindernis bepaald door de lijn tussen de buitenkanten (gezien vanuit de hindernis) van die palen op grondhoogte en staan die palen zelf in de hindernis.
 • Lijnen: In het geval van geverfde lijnen op de grond wordt de grens van de hindernis bepaald door de buitenkant (gezien vanuit de hindernis) van die lijnen en zijn die lijnen zelf in de hindernis.
Provisionele bal

Een andere bal geslagen voor het geval dat de bal die je zojuist hebt geslagen misschien out-of-bounds is of verloren is buiten een hindernis.

Slag

De voorwaartse beweging van je club om de bal te slaan.

In het spel

De status van je bal wanneer deze op de baan ligt en wordt gebruikt voor het spelen van een hole:

Je bal komt voor het eerst in het spel op een hole:

 • wanneer je er een slag naar doet binnen de afslagplaats, of
 • bij matchplay: wanneer je er een slag naar doet buiten de afslagplaats en je tegenstander de slag niet laat vervallen volgens Regel 6.1b.

Die bal blijft in het spel totdat hij is uitgeholed, maar hij is niet langer in het spel:

 • wanneer hij is opgenomen van de baan;
 • wanneer hij verloren is (zelfs als hij stilligt op de baan) of buiten de baan ligt, of
 • wanneer hij is vervangen door een andere bal, zelfs als dat niet is toegestaan volgens een regel.

Een bal die niet in het spel is, is een verkeerde bal.

Wanneer een balmarker is neergelegd om de plek van je bal in het spel te markeren:

 • is je bal nog in het spel indien hij niet is opgenomen, en
 • is je bal in het spel, indien je bal is opgenomen en teruggeplaatst, zelfs als de balmarker niet is weggenomen.
Slag en afstand

De procedure en straf wanneer je om een belemmering te ontwijken volgens Regels 17, 18 of 19 een bal speelt van de plaats waar je je vorige slag hebt gedaan (zie Regel 14.6).

Slag

De voorwaartse beweging van je club om de bal te slaan.

Provisionele bal

Een andere bal geslagen voor het geval dat de bal die je zojuist hebt geslagen misschien out-of-bounds is of verloren is buiten een hindernis.

Provisionele bal

Een andere bal geslagen voor het geval dat de bal die je zojuist hebt geslagen misschien out-of-bounds is of verloren is buiten een hindernis.

Slag

De voorwaartse beweging van je club om de bal te slaan.

In het spel

De status van je bal wanneer deze op de baan ligt en wordt gebruikt voor het spelen van een hole:

Je bal komt voor het eerst in het spel op een hole:

 • wanneer je er een slag naar doet binnen de afslagplaats, of
 • bij matchplay: wanneer je er een slag naar doet buiten de afslagplaats en je tegenstander de slag niet laat vervallen volgens Regel 6.1b.

Die bal blijft in het spel totdat hij is uitgeholed, maar hij is niet langer in het spel:

 • wanneer hij is opgenomen van de baan;
 • wanneer hij verloren is (zelfs als hij stilligt op de baan) of buiten de baan ligt, of
 • wanneer hij is vervangen door een andere bal, zelfs als dat niet is toegestaan volgens een regel.

Een bal die niet in het spel is, is een verkeerde bal.

Wanneer een balmarker is neergelegd om de plek van je bal in het spel te markeren:

 • is je bal nog in het spel indien hij niet is opgenomen, en
 • is je bal in het spel, indien je bal is opgenomen en teruggeplaatst, zelfs als de balmarker niet is weggenomen.
Slag en afstand

De procedure en straf wanneer je om een belemmering te ontwijken volgens Regels 17, 18 of 19 een bal speelt van de plaats waar je je vorige slag hebt gedaan (zie Regel 14.6).

Provisionele bal

Een andere bal geslagen voor het geval dat de bal die je zojuist hebt geslagen misschien out-of-bounds is of verloren is buiten een hindernis.

Provisionele bal

Een andere bal geslagen voor het geval dat de bal die je zojuist hebt geslagen misschien out-of-bounds is of verloren is buiten een hindernis.

Hole

Het eindpunt op de green van de hole die je speelt.

Provisionele bal

Een andere bal geslagen voor het geval dat de bal die je zojuist hebt geslagen misschien out-of-bounds is of verloren is buiten een hindernis.

In het spel

De status van je bal wanneer deze op de baan ligt en wordt gebruikt voor het spelen van een hole:

Je bal komt voor het eerst in het spel op een hole:

 • wanneer je er een slag naar doet binnen de afslagplaats, of
 • bij matchplay: wanneer je er een slag naar doet buiten de afslagplaats en je tegenstander de slag niet laat vervallen volgens Regel 6.1b.

Die bal blijft in het spel totdat hij is uitgeholed, maar hij is niet langer in het spel:

 • wanneer hij is opgenomen van de baan;
 • wanneer hij verloren is (zelfs als hij stilligt op de baan) of buiten de baan ligt, of
 • wanneer hij is vervangen door een andere bal, zelfs als dat niet is toegestaan volgens een regel.

Een bal die niet in het spel is, is een verkeerde bal.

Wanneer een balmarker is neergelegd om de plek van je bal in het spel te markeren:

 • is je bal nog in het spel indien hij niet is opgenomen, en
 • is je bal in het spel, indien je bal is opgenomen en teruggeplaatst, zelfs als de balmarker niet is weggenomen.
Slag en afstand

De procedure en straf wanneer je om een belemmering te ontwijken volgens Regels 17, 18 of 19 een bal speelt van de plaats waar je je vorige slag hebt gedaan (zie Regel 14.6).

Baan

Het hele speelgebied binnen de door de Commissie gestelde grenzen van de baan. Deze grens loopt loodrecht omhoog en omlaag.

Verloren

De status van een bal die niet binnen drie minuten is gevonden, nadat jij óf jouw caddie (of jouw partner of diens caddie) is begonnen met zoeken.

Hindernis

Een gebied dat je met één strafslag mag ontwijken wanneer je bal erin ligt.

Er zijn twee soorten hindernissen te onderscheiden en wel door de kleur van de palen of geverfde lijnen waarmee ze zijn gemarkeerd:

 • Bij gele hindernissen (gemarkeerd met gele lijnen of gele palen) heb je twee ontwijkopties (Regels 17.1d(1) en (2)).
 • Bij rode hindernissen (gemarkeerd met rode lijnen of rode palen) heb je naast de twee ontwijkopties voor de gele hindernissen nog een extra optie om zijwaarts te ontwijken. (Regel 17.1d(3)).

Als een hindernis niet met een kleur is aangeven door de Commissie, dan wordt deze beschouwd als een rode hindernis.

De grens van een hindernis loopt loodrecht omhoog en omlaag.

De grens van een hindernis behoort te zijn aangegeven met palen of lijnen:

 • Palen: In het geval van palen wordt de grens van de hindernis bepaald door de lijn tussen de buitenkanten (gezien vanuit de hindernis) van die palen op grondhoogte en staan die palen zelf in de hindernis.
 • Lijnen: In het geval van geverfde lijnen op de grond wordt de grens van de hindernis bepaald door de buitenkant (gezien vanuit de hindernis) van die lijnen en zijn die lijnen zelf in de hindernis.
Buiten de baan - Out-of-bounds

Het hele gebied buiten de grens van de baan zoals gemarkeerd door de Commissie. Alle gebieden binnen deze grens maken deel uit van de baan.

De grens van de baan loopt loodrecht omhoog en omlaag.

De grens van buiten de baan behoort gemarkeerd te zijn met out-of-bounds markeringen of lijnen:

 • Out-of-bounds markeringen: wanneer de grens van de baan wordt gemarkeerd door palen of omheiningen dan wordt de grenslijn van buiten de baan bepaald door de lijn tussen die punten van de palen of staanders die zich op grondhoogte aan de baanzijde bevinden (schuinstaande schoren niet meegerekend) en dus staan die palen of staanders zelf buiten de baan.
 • Wanneer de grenslijn wordt gedefinieerd door andere voorwerpen, zoals een muur of wanneer de Commissie een out-of-bounds markering op een andere manier wil behandelen, dan behoort de Commissie de grens van buiten de baan te vast te stellen.
 • Lijnen: in het geval van geverfde lijnen op de grond wordt de grens bepaald door de binnenkant van die lijnen aan de kant van de baan en zijn die lijnen zelf buiten de baan.
Wanneer de grens van de baan wordt aangegeven met een lijn op de grond, dan kunnen palen worden gebruikt om aan te geven waar de grens van de baan zich ongeveer bevindt, maar zij hebben verder geen betekenis. Palen of lijnen die buiten de baan aangeven behoren wit te zijn.
Provisionele bal

Een andere bal geslagen voor het geval dat de bal die je zojuist hebt geslagen misschien out-of-bounds is of verloren is buiten een hindernis.

Hole

Het eindpunt op de green van de hole die je speelt.

Provisionele bal

Een andere bal geslagen voor het geval dat de bal die je zojuist hebt geslagen misschien out-of-bounds is of verloren is buiten een hindernis.

In het spel

De status van je bal wanneer deze op de baan ligt en wordt gebruikt voor het spelen van een hole:

Je bal komt voor het eerst in het spel op een hole:

 • wanneer je er een slag naar doet binnen de afslagplaats, of
 • bij matchplay: wanneer je er een slag naar doet buiten de afslagplaats en je tegenstander de slag niet laat vervallen volgens Regel 6.1b.

Die bal blijft in het spel totdat hij is uitgeholed, maar hij is niet langer in het spel:

 • wanneer hij is opgenomen van de baan;
 • wanneer hij verloren is (zelfs als hij stilligt op de baan) of buiten de baan ligt, of
 • wanneer hij is vervangen door een andere bal, zelfs als dat niet is toegestaan volgens een regel.

Een bal die niet in het spel is, is een verkeerde bal.

Wanneer een balmarker is neergelegd om de plek van je bal in het spel te markeren:

 • is je bal nog in het spel indien hij niet is opgenomen, en
 • is je bal in het spel, indien je bal is opgenomen en teruggeplaatst, zelfs als de balmarker niet is weggenomen.
Baan

Het hele speelgebied binnen de door de Commissie gestelde grenzen van de baan. Deze grens loopt loodrecht omhoog en omlaag.

Hindernis

Een gebied dat je met één strafslag mag ontwijken wanneer je bal erin ligt.

Er zijn twee soorten hindernissen te onderscheiden en wel door de kleur van de palen of geverfde lijnen waarmee ze zijn gemarkeerd:

 • Bij gele hindernissen (gemarkeerd met gele lijnen of gele palen) heb je twee ontwijkopties (Regels 17.1d(1) en (2)).
 • Bij rode hindernissen (gemarkeerd met rode lijnen of rode palen) heb je naast de twee ontwijkopties voor de gele hindernissen nog een extra optie om zijwaarts te ontwijken. (Regel 17.1d(3)).

Als een hindernis niet met een kleur is aangeven door de Commissie, dan wordt deze beschouwd als een rode hindernis.

De grens van een hindernis loopt loodrecht omhoog en omlaag.

De grens van een hindernis behoort te zijn aangegeven met palen of lijnen:

 • Palen: In het geval van palen wordt de grens van de hindernis bepaald door de lijn tussen de buitenkanten (gezien vanuit de hindernis) van die palen op grondhoogte en staan die palen zelf in de hindernis.
 • Lijnen: In het geval van geverfde lijnen op de grond wordt de grens van de hindernis bepaald door de buitenkant (gezien vanuit de hindernis) van die lijnen en zijn die lijnen zelf in de hindernis.
Hindernis

Een gebied dat je met één strafslag mag ontwijken wanneer je bal erin ligt.

Er zijn twee soorten hindernissen te onderscheiden en wel door de kleur van de palen of geverfde lijnen waarmee ze zijn gemarkeerd:

 • Bij gele hindernissen (gemarkeerd met gele lijnen of gele palen) heb je twee ontwijkopties (Regels 17.1d(1) en (2)).
 • Bij rode hindernissen (gemarkeerd met rode lijnen of rode palen) heb je naast de twee ontwijkopties voor de gele hindernissen nog een extra optie om zijwaarts te ontwijken. (Regel 17.1d(3)).

Als een hindernis niet met een kleur is aangeven door de Commissie, dan wordt deze beschouwd als een rode hindernis.

De grens van een hindernis loopt loodrecht omhoog en omlaag.

De grens van een hindernis behoort te zijn aangegeven met palen of lijnen:

 • Palen: In het geval van palen wordt de grens van de hindernis bepaald door de lijn tussen de buitenkanten (gezien vanuit de hindernis) van die palen op grondhoogte en staan die palen zelf in de hindernis.
 • Lijnen: In het geval van geverfde lijnen op de grond wordt de grens van de hindernis bepaald door de buitenkant (gezien vanuit de hindernis) van die lijnen en zijn die lijnen zelf in de hindernis.
Bekend of praktisch zeker

De maatstaf om te bepalen wat er met je bal is gebeurd – bijvoorbeeld of je bal tot stilstand is gekomen in een hindernis, of hij is bewogen of waardoor hij is bewogen.

Bekend of praktisch zeker betekent meer dan alleen mogelijk of waarschijnlijk. Het betekent dat:

 • er afdoende bewijs is dat de betreffende gebeurtenis heeft plaatsgevonden met je bal, zoals wanneer jij of een andere getuige het hebben zien gebeuren, of
 • hoewel er een geringe mate van twijfel is, alle redelijkerwijs beschikbare informatie aantoont dat het ten minste voor 95% zeker is dat de betreffende gebeurtenis heeft plaatsgevonden.
Hindernis

Een gebied dat je met één strafslag mag ontwijken wanneer je bal erin ligt.

Er zijn twee soorten hindernissen te onderscheiden en wel door de kleur van de palen of geverfde lijnen waarmee ze zijn gemarkeerd:

 • Bij gele hindernissen (gemarkeerd met gele lijnen of gele palen) heb je twee ontwijkopties (Regels 17.1d(1) en (2)).
 • Bij rode hindernissen (gemarkeerd met rode lijnen of rode palen) heb je naast de twee ontwijkopties voor de gele hindernissen nog een extra optie om zijwaarts te ontwijken. (Regel 17.1d(3)).

Als een hindernis niet met een kleur is aangeven door de Commissie, dan wordt deze beschouwd als een rode hindernis.

De grens van een hindernis loopt loodrecht omhoog en omlaag.

De grens van een hindernis behoort te zijn aangegeven met palen of lijnen:

 • Palen: In het geval van palen wordt de grens van de hindernis bepaald door de lijn tussen de buitenkanten (gezien vanuit de hindernis) van die palen op grondhoogte en staan die palen zelf in de hindernis.
 • Lijnen: In het geval van geverfde lijnen op de grond wordt de grens van de hindernis bepaald door de buitenkant (gezien vanuit de hindernis) van die lijnen en zijn die lijnen zelf in de hindernis.
Verkeerde plaats

Iedere andere plaats op de baan dan waar je volgens de regels je bal moet of mag spelen.

Algemene straf

Verlies van de hole bij matchplay of twee strafslagen bij strokeplay.