The R&A - Working for Golf
Een slag voorbereiden en een slag doen; Advies en hulp; Caddies
Spelerseditie
Zie Golfregels
Ga naar paragraaf
10.1
a
b
c
d
10.2
a
b
10.3
a
b
c

Doel van de regel: Regel 10 beschrijft het voorbereiden en het doen van een slag, met inbegrip van advies en andere hulp die je van anderen (ook je caddie) kunt krijgen. Het onderliggende principe is dat golf een spel is dat vaardigheden vereist en persoonlijke uitdagingen biedt.

10.1
Een slag doen

Doel van de regel: Regel 10.1 beschrijft hoe een slag wordt gedaan en de verschillende handelingen die daarbij verboden zijn. Een slag wordt gedaan door met de kop van de club correct naar een bal te slaan. De wezenlijke uitdaging voor jou is om de beweging van de hele club te sturen en te beheersen door vrijuit een swing te maken zonder de club te verankeren.

a
De bal correct slaan

Bij het doen van een slag:

 • Moet je met de kop van de club correct naar de bal slaan zodanig dat er maar kort contact tussen de club en de bal is en je mag de bal niet duwen, schuiven of lepelen.
 • Als je club de bal per ongeluk meer dan één keer raakt, telt dat maar als één slag en volgt er geen straf.
b
De club verankeren

Bij het doen van een slag mag je de club niet direct of indirect verankeren.

Zie volledige regels Voor meer informatie over het verankeren van de club, met de uitzondering voor de hand die de club vasthoudt of de club die de kleding of het lichaam alleen aanraakt.

c
Een slag doen terwijl de speler schrijlings over of op de speellijn staat

Zie volledige regels Voor het verbod en de straf voor een slag doen terwijl je schrijlings over of op de speellijn staat.

d
Een bewegende bal spelen

Je mag geen slag doen naar een bewegende bal.

Echter er zijn drie uitzonderingen waarbij er geen straf volgt:

Uitzondering 1 - De bal begint pas te bewegen nadat je de backswing voor je slag begonnen bent.

Uitzondering 2 - De bal valt van de tee.

Uitzondering 3 - De bal beweegt in water.

Straf voor overtreding van Regel 10.1: algemene straf.

Bij strokeplay telt de slag die je bij overtreding van deze regel hebt gedaan en je krijgt twee strafslagen.

10.2
Advies en andere hulp

Doel van de regel: de wezenlijke uitdaging voor jou is het bepalen van de strategie en tactiek voor je spel. Dus gelden er beperkingen voor het advies en andere hulp die je tijdens je ronde mag ontvangen.

a
Advies

Tijdens een ronde mag je:

 • Geen advies geven aan iemand die op de baan de wedstrijd aan het spelen is, of
 • Aan niemand anders dan aan je caddie advies vragen;
 • Niet de uitrusting van andere spelers aanraken om informatie te verkrijgen, dat advies zou zijn als deze door de andere speler zou zijn gegeven of aan hem gevraagd.
b
Andere hulp

Aangeven van de speellijn voor een bal overal behalve op de green. Dat is toegestaan, maar voordat je je slag doet moet iedere persoon die de speellijn heeft aangegeven uit de weg zijn gegaan en moet ieder voorwerp zijn weggenomen.

Aangeven van de speellijn voor een bal op de green. Jij of je caddie mag dit doen maar:

 • Hoewel jij en je caddie de green mogen aanraken met je hand, voet of alles wat je vasthebt, mag je niet de omstandigheden die de slag beïnvloeden verbeteren, en
 • Jij of je caddie mogen geen voorwerp op of buiten de green plaatsen om de speellijn aan te geven. Dat is zelfs niet toegestaan als het voorwerp is weggenomen voordat je slag wordt gedaan.

Terwijl de slag wordt gedaan mag je caddie niet opzettelijk op of dicht bij je speellijn staan of iets anders doen om de speellijn van de speler aan te geven (zoals het aanwijzen van een plek op de green).

Uitzondering - Vlaggenstok bewaakt door de caddie: De caddie mag op of dicht bij de speellijn van de speler staan om de vlaggenstok te bewaken.

Geen voorwerp neerleggen als hulp bij stand innemen. Je mag bij het innemen van je stand voor een slag geen gebruikmaken van een voorwerp dat is neergelegd om te helpen bij het oplijnen van je voeten of je lichaam.

Beperking voor je caddie om achter je te staan. Wanneer je begint je stand in te nemen voor een slag en totdat de slag is gedaan:

 • Mag je caddie om geen enkele reden opzettelijk op of dicht bij het verlengde van de speellijn achter jouw bal staan.
 • Kun je als je bij het innemen van je stand deze regel overtreedt de straf niet ontlopen door weg te stappen.

 

Uitzondering – Bal op de green: wanneer je bal op de green ligt volgt er geen straf volgens deze regel als je wegstapt van je ingenomen stand en niet eerder begint je stand weer in te nemen dan nadat je caddie is weggestapt.

Fysieke hulp en bescherming tegen weersinvloeden. Je mag geen slag doen:

 • Terwijl je fysieke hulp van je caddie of een andere persoon krijgt, of
 • Terwijl je caddie of enig ander persoon of voorwerp opzettelijk zodanig is opgesteld dat het je bescherming biedt tegen zonlicht, regen, wind of andere weersinvloeden.

Straf voor overtreding van Regel 10.2: algemene straf.

10.3
Caddies

Doel van de regel: Je mag een caddie hebben om je clubs te dragen en om je advies te geven en hulp te bieden tijdens je ronde, maar er gelden beperkingen voor wat je caddie mag doen. Tijdens je ronde ben jij verantwoordelijk voor de handelingen van je caddie en je krijgt straf als je caddie de regels overtreedt.

a
Je caddie mag je helpen tijdens de ronde

Je mag een caddie hebben om je clubs te dragen, te vervoeren of te verzorgen, om je advies te geven en op andere wijze hulp te bieden tijdens een ronde, maar je mag maar één caddie tegelijkertijd hebben en niet tijdelijk van caddie wisselen met als enig doel advies te krijgen van de nieuwe caddie.

Zie volledige regels Voor uitleg hoe de regels van toepassing zijn op de handelingen van een gedeelde caddie.

Straf voor overtreding van Regel 10.3a:

Je krijgt de algemene straf voor iedere hole waar je op enig moment hulp ontving van meer dan één caddie. Als de regelovertreding tussen twee holes plaatsvindt of wordt voortgezet krijg je de algemene straf op de volgende hole.

b
Wat je caddie mag doen

Zie volledige regels Voor de lijst met handelingen die je caddie wel en niet mag uitvoeren.

c
Jij bent verantwoordelijk voor de handelingen van je caddie en zijn overtredingen van de regels.

Jij bent verantwoordelijk voor de handelingen van je caddie tijdens je ronde, maar niet voor of na de ronde. Als een handeling van je caddie in strijd is met een regel of als jij een regel zou hebben overtreden met die handeling, krijg jij de straf volgens die regel.

Slag

De voorwaartse beweging van je club om de bal te slaan.

Slag

De voorwaartse beweging van je club om de bal te slaan.

Slag

De voorwaartse beweging van je club om de bal te slaan.

Slag

De voorwaartse beweging van je club om de bal te slaan.

Algemene straf

Verlies van de hole bij matchplay of twee strafslagen bij strokeplay.

Strokeplay

Een spelvorm waarbij jij of jouw partij het opneemt tegen alle andere spelers of partijen in de wedstrijd.

Slag

De voorwaartse beweging van je club om de bal te slaan.

Ronde

18 holes of minder, gespeeld in de volgorde zoals bepaald door de Commissie.

Advies

Elke opmerking of handeling (zoals laten zien welke club net is gebruikt voor het doen van een slag) die is bedoeld om jou of een andere speler te beïnvloeden bij de keuze van een club, het doen van een slag, of de beslissing over de speelwijze tijdens een hole of ronde.

Echter wat voor iedereen waarneembaar of bekend is, valt niet onder advies, zoals de plaats van zaken op de baan, de afstand tussen twee punten of de regels.

Baan

Het hele speelgebied binnen de door de Commissie gestelde grenzen van de baan. Deze grens loopt loodrecht omhoog en omlaag.

Caddie

Iemand die je tijdens een ronde helpt om je clubs te dragen, vervoeren of te verzorgen en/of om je advies te geven. Een caddie mag jou ook op andere manieren helpen (zie Regel 10.3b).

Advies

Elke opmerking of handeling (zoals laten zien welke club net is gebruikt voor het doen van een slag) die is bedoeld om jou of een andere speler te beïnvloeden bij de keuze van een club, het doen van een slag, of de beslissing over de speelwijze tijdens een hole of ronde.

Echter wat voor iedereen waarneembaar of bekend is, valt niet onder advies, zoals de plaats van zaken op de baan, de afstand tussen twee punten of de regels.

Uitrusting

Alles wat door jou of jouw caddie wordt gebruikt, gedragen, vastgehouden of meegevoerd. Voorwerpen die worden gebruikt voor het onderhoud van de baan, zoals harken, zijn alleen uitrusting als ze worden vastgehouden of meegevoerd door jou of jou caddie.

Advies

Elke opmerking of handeling (zoals laten zien welke club net is gebruikt voor het doen van een slag) die is bedoeld om jou of een andere speler te beïnvloeden bij de keuze van een club, het doen van een slag, of de beslissing over de speelwijze tijdens een hole of ronde.

Echter wat voor iedereen waarneembaar of bekend is, valt niet onder advies, zoals de plaats van zaken op de baan, de afstand tussen twee punten of de regels.

Slag

De voorwaartse beweging van je club om de bal te slaan.

Caddie

Iemand die je tijdens een ronde helpt om je clubs te dragen, vervoeren of te verzorgen en/of om je advies te geven. Een caddie mag jou ook op andere manieren helpen (zie Regel 10.3b).

Caddie

Iemand die je tijdens een ronde helpt om je clubs te dragen, vervoeren of te verzorgen en/of om je advies te geven. Een caddie mag jou ook op andere manieren helpen (zie Regel 10.3b).

Green

Dat gedeelte van de hole die wordt gespeeld dat speciaal is geprepareerd voor putten of door de Commissie als green is aangewezen (bijvoorbeeld wanneer een tijdelijke green in gebruik is).

Omstandigheden die de slag beïnvloeden

De ligging van je stilliggende bal, de ruimte voor je voorgenomen stand of swing, je speellijn en de dropzone waar je gaat droppen of plaatsen.

Verbeteren

Het veranderen van één of meer omstandigheden die je slag beïnvloeden of andere fysieke omstandigheden die jouw spel beïnvloeden, zodat je er mogelijk voordeel mee behaalt voor je slag.

Caddie

Iemand die je tijdens een ronde helpt om je clubs te dragen, vervoeren of te verzorgen en/of om je advies te geven. Een caddie mag jou ook op andere manieren helpen (zie Regel 10.3b).

Green

Dat gedeelte van de hole die wordt gespeeld dat speciaal is geprepareerd voor putten of door de Commissie als green is aangewezen (bijvoorbeeld wanneer een tijdelijke green in gebruik is).

Speellijn

De lijn waarlangs je je bal wilt laten gaan na een slag plus een redelijke ruimte boven de grond en aan beide zijden van deze lijn.

De speellijn is niet noodzakelijkerwijs een rechte lijn tussen twee punten (het kan bijvoorbeeld een gebogen lijn zijn afhankelijk van de baan die je je bal wilt laten afleggen).

Slag

De voorwaartse beweging van je club om de bal te slaan.

Slag

De voorwaartse beweging van je club om de bal te slaan.

Caddie

Iemand die je tijdens een ronde helpt om je clubs te dragen, vervoeren of te verzorgen en/of om je advies te geven. Een caddie mag jou ook op andere manieren helpen (zie Regel 10.3b).

Speellijn

De lijn waarlangs je je bal wilt laten gaan na een slag plus een redelijke ruimte boven de grond en aan beide zijden van deze lijn.

De speellijn is niet noodzakelijkerwijs een rechte lijn tussen twee punten (het kan bijvoorbeeld een gebogen lijn zijn afhankelijk van de baan die je je bal wilt laten afleggen).

Speellijn

De lijn waarlangs je je bal wilt laten gaan na een slag plus een redelijke ruimte boven de grond en aan beide zijden van deze lijn.

De speellijn is niet noodzakelijkerwijs een rechte lijn tussen twee punten (het kan bijvoorbeeld een gebogen lijn zijn afhankelijk van de baan die je je bal wilt laten afleggen).

Green

Dat gedeelte van de hole die wordt gespeeld dat speciaal is geprepareerd voor putten of door de Commissie als green is aangewezen (bijvoorbeeld wanneer een tijdelijke green in gebruik is).

Caddie

Iemand die je tijdens een ronde helpt om je clubs te dragen, vervoeren of te verzorgen en/of om je advies te geven. Een caddie mag jou ook op andere manieren helpen (zie Regel 10.3b).

Speellijn

De lijn waarlangs je je bal wilt laten gaan na een slag plus een redelijke ruimte boven de grond en aan beide zijden van deze lijn.

De speellijn is niet noodzakelijkerwijs een rechte lijn tussen twee punten (het kan bijvoorbeeld een gebogen lijn zijn afhankelijk van de baan die je je bal wilt laten afleggen).

Vlaggenstok

Een losse stok, geleverd door de Commissie, die in de hole is geplaatst om je te laten zien waar de hole is.

Stand

De positie van je voeten en lichaam in voorbereiding op en voor het doen van je slag.

Slag

De voorwaartse beweging van je club om de bal te slaan.

Stand

De positie van je voeten en lichaam in voorbereiding op en voor het doen van je slag.

Slag

De voorwaartse beweging van je club om de bal te slaan.

Slag

De voorwaartse beweging van je club om de bal te slaan.

Caddie

Iemand die je tijdens een ronde helpt om je clubs te dragen, vervoeren of te verzorgen en/of om je advies te geven. Een caddie mag jou ook op andere manieren helpen (zie Regel 10.3b).

Speellijn

De lijn waarlangs je je bal wilt laten gaan na een slag plus een redelijke ruimte boven de grond en aan beide zijden van deze lijn.

De speellijn is niet noodzakelijkerwijs een rechte lijn tussen twee punten (het kan bijvoorbeeld een gebogen lijn zijn afhankelijk van de baan die je je bal wilt laten afleggen).

Stand

De positie van je voeten en lichaam in voorbereiding op en voor het doen van je slag.

Green

Dat gedeelte van de hole die wordt gespeeld dat speciaal is geprepareerd voor putten of door de Commissie als green is aangewezen (bijvoorbeeld wanneer een tijdelijke green in gebruik is).

Stand

De positie van je voeten en lichaam in voorbereiding op en voor het doen van je slag.

Stand

De positie van je voeten en lichaam in voorbereiding op en voor het doen van je slag.

Caddie

Iemand die je tijdens een ronde helpt om je clubs te dragen, vervoeren of te verzorgen en/of om je advies te geven. Een caddie mag jou ook op andere manieren helpen (zie Regel 10.3b).

Slag

De voorwaartse beweging van je club om de bal te slaan.

Caddie

Iemand die je tijdens een ronde helpt om je clubs te dragen, vervoeren of te verzorgen en/of om je advies te geven. Een caddie mag jou ook op andere manieren helpen (zie Regel 10.3b).

Caddie

Iemand die je tijdens een ronde helpt om je clubs te dragen, vervoeren of te verzorgen en/of om je advies te geven. Een caddie mag jou ook op andere manieren helpen (zie Regel 10.3b).

Algemene straf

Verlies van de hole bij matchplay of twee strafslagen bij strokeplay.

Caddie

Iemand die je tijdens een ronde helpt om je clubs te dragen, vervoeren of te verzorgen en/of om je advies te geven. Een caddie mag jou ook op andere manieren helpen (zie Regel 10.3b).

Advies

Elke opmerking of handeling (zoals laten zien welke club net is gebruikt voor het doen van een slag) die is bedoeld om jou of een andere speler te beïnvloeden bij de keuze van een club, het doen van een slag, of de beslissing over de speelwijze tijdens een hole of ronde.

Echter wat voor iedereen waarneembaar of bekend is, valt niet onder advies, zoals de plaats van zaken op de baan, de afstand tussen twee punten of de regels.

Ronde

18 holes of minder, gespeeld in de volgorde zoals bepaald door de Commissie.

Caddie

Iemand die je tijdens een ronde helpt om je clubs te dragen, vervoeren of te verzorgen en/of om je advies te geven. Een caddie mag jou ook op andere manieren helpen (zie Regel 10.3b).

Caddie

Iemand die je tijdens een ronde helpt om je clubs te dragen, vervoeren of te verzorgen en/of om je advies te geven. Een caddie mag jou ook op andere manieren helpen (zie Regel 10.3b).

Advies

Elke opmerking of handeling (zoals laten zien welke club net is gebruikt voor het doen van een slag) die is bedoeld om jou of een andere speler te beïnvloeden bij de keuze van een club, het doen van een slag, of de beslissing over de speelwijze tijdens een hole of ronde.

Echter wat voor iedereen waarneembaar of bekend is, valt niet onder advies, zoals de plaats van zaken op de baan, de afstand tussen twee punten of de regels.

Caddie

Iemand die je tijdens een ronde helpt om je clubs te dragen, vervoeren of te verzorgen en/of om je advies te geven. Een caddie mag jou ook op andere manieren helpen (zie Regel 10.3b).

Algemene straf

Verlies van de hole bij matchplay of twee strafslagen bij strokeplay.

Caddie

Iemand die je tijdens een ronde helpt om je clubs te dragen, vervoeren of te verzorgen en/of om je advies te geven. Een caddie mag jou ook op andere manieren helpen (zie Regel 10.3b).

Algemene straf

Verlies van de hole bij matchplay of twee strafslagen bij strokeplay.

Caddie

Iemand die je tijdens een ronde helpt om je clubs te dragen, vervoeren of te verzorgen en/of om je advies te geven. Een caddie mag jou ook op andere manieren helpen (zie Regel 10.3b).

Ronde

18 holes of minder, gespeeld in de volgorde zoals bepaald door de Commissie.

Ronde

18 holes of minder, gespeeld in de volgorde zoals bepaald door de Commissie.

Caddie

Iemand die je tijdens een ronde helpt om je clubs te dragen, vervoeren of te verzorgen en/of om je advies te geven. Een caddie mag jou ook op andere manieren helpen (zie Regel 10.3b).